Utsläpp i siffror

Hur söker jag i utsläppsregistret?

Välj område, verksamhetsområde eller anläggningar av de som listas i fälten under respektive rubrik i registerformuläret. Det går att  välja flera val inom varje fält och att kombinera val under flera rubriker. > Klicka på länken "Fler alternativ" under fältet med rubriken anläggningar så kommer två fält fram där du kan söka anläggningen utifrån dess organisationsnummer och fastighetsbeteckning.

Välj antingen Utsläpp eller Avfall i formuläret till vänster genom att kryssa i rutan.
Dessa två kryssrutor ligger nedanför fältet med rubriken anläggningar.

Kryssa i "Utsläpp" och välj sedan ett eller flera ämnen av de som listas. > Klicka på länken "Fler alternativ" under fältet med rubriken ämnen så kommer två fält fram där du kan söka ämnet utifrån dess CAS-nr och kemiska beteckning eller förkortning. Under de två fälten står rubriken Mängd. > Om du vill begränsa antalet träffar under "Ämnen" så kan du fylla i fältet Större än och fältet Mindre än under rubriken Mängd för att ställa in vilken mängd (kg) som ska visas i sökresultatet. Ta hjälp av Ämneslistan med tröskelvärden, under rubriken "Ämnen" i huvudmenyn för att bedöma vilken mängd du ska ställa in.

Kryssa i "Avfall" så kommer du att filtrera fram avfall utifrån de sökkriterier du angivit i formuläret till vänster. Du kan välja att få fram Farligt avfall eller Icke farligt avfall genom att kryssa i respektive ruta. 

Klicka på Sök för att se resultatet på webbsidan. Detta kan filtreras på webbsidan genom att du klickar på sorteringspilarna i tabellen från sökresultatet.

Klicka på ikonen för Excel eller Diagram för att göra ett exceluttag eller för att visa resultatet i diagram. Exceluttaget och visningen i diagrammet omfattar sökresultatets uppgifter inte det filtrerade resultatet på webbsidan.

Klicka på Rensa för att börja om.