Utsläpp i siffror

Lämna dina synpunkter

Det går att lämna synpunkter på den svenska genomföranderapporten för PRTR-protokollet (Pollutant Release and Transfer register) tom den 17 augusti 2020. Läs mer på webbsidan om Århuskonventionen (Naturvårdsverkets webbplats).

Hur söker jag i utsläppsregistret?

Välj område, verksamhetsområde eller anläggningar av de som listas. Det går att  välja flera val inom varje fält och att kombinera flera val. Fler alternativ > Sök anläggningen utifrån organisationsnummer eller fastighetsbeteckning.

Välj antingen Utsläpp eller Avfall

Bocka i "Utsläpp" och välj sedan ett eller flera ämnen av de som listas. Fler alternativ > Välj kemisk beteckning/förkortning eller CAS-nr av de som listas. Mängd > Begränsa antalet träffar under "Ämnen" genom att ställa in vilken mängd (kg) som ska visas. Ta hjälp av Ämneslistan med tröskelvärden, under rubriken "Ämnen" i högermenyn för att bedöma vilken mängd du ska ställa in.

Bocka i "Avfall" så kommer du att filtrera fram avfall utifrån de sökkriterier du angivit här ovanför. Du kan välja att få fram Farligt avfall eller Icke farligt avfall. 

Klicka på Sök för att se resultatet på webbsidan. Detta kan filtreras där.

Klicka på ikonen för Excel eller Diagram för att göra ett exceluttag eller för att visa resultatet i diagram. Exceluttaget och visningen i diagrammet omfattar sökresultatets uppgifter inte det filtrerade resultatet på webbsidan.

Klicka på Rensa för att börja om.