Utsläpp i siffror

Hur söker jag?

Välj ett område, en verksamhet, en anläggning och/eller ett ämne. Det går att  kombinera flera val.

Klickar du på Avfall kommer du att filtrera fram avfall utifrån de sökkriterier du angivit här ovanför.

Om du klickar på Fler alternativ under Ämnen kan du välja ämne utifrån kemisk beteckning/ förkortning eller CAS-nr. Du kan även begränsa antalet träffar under Ämnen genom att ställa in vilken mängd du vill få fram.

Klicka på sök för att se resultatet på webbsidan. Detta kan filtreras.

Klicka på ikonen för Excel eller Diagram för att göra ett exceluttag eller för att visa resultatet i diagram. Exceluttaget och visningen i diagrammet omfattar grunduppgifterna inte det filtrerade resultatet på webbsidan.

Klicka på Rensa för att börja om.