Utsläpp i siffror

Hur söker jag?

Välj ett område, en verksamhet, en anläggning och Utsläpp eller Avfall. Det går att  kombinera flera val men det går bara att välja antingen Utsläpp eller Avfall.

Klickar du på Avfall kommer du att filtrera fram avfall utifrån de sökkriterier du angivit här ovanför. Du kan välja att få fram Farligt avfall eller Icke farligt avfall. 

Om du klickar på Utsläpp, Ämnen, Fler alternativ kan du välja ämne utifrån kemisk beteckning/ förkortning eller CAS-nr. Du kan även begränsa antalet träffar under Ämnen genom att ställa in vilken mängd du vill få fram.

Klicka på Sök för att se resultatet på webbsidan. Detta kan filtreras.

Klicka på ikonen för Excel eller Diagram för att göra ett exceluttag eller för att visa resultatet i diagram. Exceluttaget och visningen i diagrammet omfattar grunduppgifterna inte det filtrerade resultatet på webbsidan.

Klicka på Rensa för att börja om.