Utsläpp i siffror

Ser du inga utsläpp?

Vissa webbläsare, till exempel Internet Explorer 6 och tidigare versioner, kan inte visa utsläppen på kartan. Använd istället den här länken: >Utsläpp per län

Dataunderlag

Utsläppen till luft som visas här är baserade på de officiella siffror som Sverige rapporterar årsvis till Klimat- och Luftvårdskonventionerna. RUS, Länsstyrelserna i samverkan är ansvarig för databasen. Mer information om metodik för geografisk fördelning och tabeller med dataunderlaget finns nedan under länken "RUS, Länsstyrelser i samverkan", under "Statistik och data". Uppgifterna uppdateras årligen på våren.