Startsida
Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror

Dikloretan (DCE)

1,2-dikloretan (C2H4Cl2), DCE
CAS-nr: 107-06-2

Dikloretan är en lättflyktig, färglös vätska med något sötaktig, aromatisk lukt och är något löslig i vatten.

Användning

Används vid produktion av PVC-plast, som lösningsmedel, men även som kemiskt förbindelseelement, i tvål och blyad bensin.

Spridningsvägar

Utsläppen sker via luft, vatten och avfall, genom exempelvis gaser från sopförbränning och deponier samt i lakvatten.

Miljöpåverkan

Ämnet är möjligen cancerframkallande och kan vara genetiskt skadligt.

Källa: Naturvårdsverket

 
 
  • Senast uppdaterad: 2009-11-17