Startsida
Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror

Växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser som till exempel koldioxid, metan och dikväveoxid påverkar klimatet. Sverige sammanställer varje år data om sina utsläpp av klimatpåverkande gaser och redovisar dessa till FN:s klimatkonvention.

Utsläpp av ämnen som har stor påverkan på klimatet räknas ibland om till koldioxidekvivalenter för att deras effekt på klimatet ska kunna jämföras med koldioxid.

Läs mer om enskilda växthusgaser:

Utsläpp av växthusgaser

Sverige har god tillgång på fossilfria energikällor för att producera el och värme: vattenkraft, kärnkraft och biobränslen. Det gör att utsläppen från Sverige är låga jämfört med andra i-länder. Men om vi räknar in de utsläpp i andra länder som vår konsumtion leder till är utsläppen från varje svensk stora.

Publikationer

 
 
  • Senast uppdaterad: 2010-05-27