Utsläpp av växthusgaser

Sverige har god tillgång på fossilfria energikällor för att producera el och värme: vattenkraft, kärnkraft och biobränslen. Det gör att utsläppen från Sverige är låga jämfört med andra i-länder. Men om vi räknar in de utsläpp i andra länder som vår konsumtion leder till är utsläppen från varje svensk stora.

Publikationer