Giftfri miljö

är ett av riksdagens miljökvalitetsmål. Målet är att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Illustration: Tobias Flygar