Startsida
Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror

Avfall

Avfall kan vara både bilbatterier och bananskal. Vissa typer av avfall innehåller farliga ämnen som måste tas om hand på rätt sätt. Annars sprids de och blir föroreningar i luften, vattnet eller marken.

Även om samhället blir allt bättre på att ta hand om avfallet så fortsätter mängderna att öka. Branschorganisationen Avfall Sverige tar varje år fram statistik över mängden avfall som slängs av svenska hushåll. Naturvårdsverket tar fram statistik över mängden avfall från industrin och andelen förpackningar som samlas in och återvinns.

Vad kan du göra?

Avfallet minskar om vi producerar och konsumerar färre varor. Det blir även mindre utsläpp eftersom tillverkningen av många material kräver mycket energi. Du som privatperson kan kan minska din egen mängd avfall och tänka på vilka varor du köper för att minska mängden farliga ämnen i avfallet. Ett annat sätt är att se till att ditt avfall tas om hand på rätt sätt.

www.sopor.nu finns information om hur du sorterar ditt avfall och varför det ska sorteras, var du ska lämna ditt avfall och vad som händer med det.

 
 
  • Senast uppdaterad: 2010-01-15