Startsida
Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror

Statistik

För att kunna förbättra miljön är det viktigt att det finns tillgång till information om vad som påverkar miljön.

Naturvårdsverket samlar in, sammanställer och presenterar statistik och data. Siffrorna kan sedan användas som underlag för planering av åtgärder för att minska påverkan på miljön. Det är bland annat regeringen och riksdagen och olika internationella organisation som använder sig av statistiken.

Miljöövervakning

Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen. Naturvårdsverkets miljöövervakning började 1978.

Statistik och data används som underlag till broschyren de Facto, som Miljömålsrådet sammanställer varje år för att visa hur långt kvar vi har till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

 
 
  • Senast uppdaterad: 2011-01-17