Startsida
Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror

 
  • Alla
  • 1. Energisektorn
  • 2. Produktion och behandling av metaller
  • 3. Mineralindustri
  • 4. Kemisk industri
  • 5. Avfallshantering och avloppsvattenrening
  • 6. Framställning och bearbetning av papper och trä
  • 7. Intensiv animalieproduktion och intensivt vattenbruk
  • 8. Animaliska och vegetabiliska produkter från livsmedels- och dryckessektorn
  • 9. Annan verksamhet t ex färgning av textilier, garverier, ytbehandling, framställning av kol, tillverkning av fartyg

VANKIVA AVFALLSANLÄGGNING

Verksamhet enligt PRTR 5.(d) Avfallsdeponier (utom deponier för inert avfall och deponier som stängdes definitivt före den 16 juli 2001 eller för vilka den efterbehandlingsfasenenligt artikel 13 - 1999/31/EG av den 26 april 1999 löpt ut)
Verksamhet enligt FMH 90.320 Deponering
Län Skåne län
Kommun Hässleholm
VattendistriktSödra Östersjön
Organisation Hässleholms Miljö AB
Organisationsnummer556555-0349
Fastighetsbeteckning Vankiva 4:17 samt del av Vankiva 1:1
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne län
Hemsidawww.hassleholmmiljo.se

Utsläpp Excel Diagram Loading...