Ekologiskt jordbruk

det finns även en europeisk handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk. Planen ska förbättra informationen om ekologiskt jordbruk, öka offentligt stöd genom landsbygdsutveckling, förbättra produktionsregler och förstärka forskningen.