Utsläpp i siffror

Hur söker jag i utsläppsregistret?

>Välj område, verksamhetsområde eller anläggningar av de som listas i fälten under respektive rubrik i registerformuläret. Det går att  välja flera val inom varje fält och att kombinera val under flera rubriker.
>Klicka på länken "Fler alternativ" under fältet med rubriken anläggningar så kommer två fält fram där du kan söka anläggningen utifrån dess organisationsnummer och fastighetsbeteckning.
>Välj antingen Utsläpp eller Avfall i formuläret till vänster genom att kryssa i rutan.Dessa två kryssrutor ligger nedanför fältet med rubriken anläggningar. 
> Kryssa i "Utsläpp" och välj sedan ett eller flera ämnen av de som listas. > Klicka på länken "Fler alternativ" under fältet med rubriken ämnen så kommer två fält fram där du kan söka ämnet utifrån dess CAS-nr och kemiska beteckning eller förkortning. Under de två fälten står rubriken Mängd. > Om du vill begränsa antalet träffar under "Ämnen" så kan du fylla i fältet Större än och fältet Mindre än under rubriken Mängd för att ställa in vilken mängd (kg) som ska visas i sökresultatet. Ta hjälp av Ämneslistan med tröskelvärden, under rubriken "Ämnen" i huvudmenyn för att bedöma vilken mängd du ska ställa in. 
> Kryssa i "Avfall" så kommer du att filtrera fram avfall utifrån de sökkriterier du angivit i formuläret till vänster. Du kan välja att få fram Farligt avfall eller Icke farligt avfall genom att kryssa i respektive ruta. 
> Klicka på Sök för att se resultatet på webbsidan. Detta kan filtreras på webbsidan genom att du klickar på sorteringspilarna i tabellen från sökresultatet.
> Klicka på ikonen för Excel eller Diagram för att göra ett exceluttag eller för att visa resultatet i diagram. Exceluttaget och visningen i diagrammet omfattar sökresultatets uppgifter inte det filtrerade resultatet på webbsidan. 
> Klicka på Rensa för att börja om.

OBS! Adobe Flash Player stöds inte efter december 2020, vilket innebär att det kan förekomma ”döda länkar” när man klickar på ikonen för diagram efter sista december 2020.