Utsläpp i siffror

  • Visa alla
  • Energiförsörjning
  • Metallframställning
  • Utvinning av mineral
  • Kemikalietillverkning
  • Avfall & avloppsrening
  • Papper & trävaror
  • Djurhållning & fiskodling
  • Livsmedelstillverkning
  • Annan verksamhet

Miljörapporter visar utsläpp

Utsläpp av ämnen från miljöfarliga verksamheter sker till luften, vattnet eller så släpps de ut i avloppet och leds därmed vidare till ett reningsverk. Men många fler utsläpp sker i Sverige än de som visas här, till exempel från små företag, diffusa källor som jordbruks- och skogsmark samt användningen av varor.

Företagen redovisar varje år sina utsläpp i en miljörapport. Företagen är indelade i olika verksamhetsområden enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2016:8 (PDF 591 kB) öppnas i ny flik.
Läs mer om miljörapporter och hur de används under "Om Utsläpp i siffror".

Illustrationer: Tobias Flygar