Hur söker jag?

1. Välj ett område, en verksamhet och/eller en anläggning, ett ämne eller avfall.
2. Klicka på sök för att se resultatet på webbsidan. Detta kan filtreras.
3. Klicka på ikonen för Excel eller Diagram för att göra ett exceluttag eller för att visa resultatet i diagram. Exceluttaget och visningen i diagrammet omfattar grunduppgifterna inte det filtrerade resultatet på webbsidan.

*Avfall: gäller de mängder som omhändertas/behandlas utanför anläggningen
.