Sök i utsläppsregistret

Götgatan mot Globen. Foto: Staffan Ågren

Välkommen till svenska utsläppsregistret. Här kan du söka efter utsläpp och avfallsmängder från drygt 1 300 anläggningar i landet som bedriver miljöfarlig verksamhet och har rapporteringsskyldighet enligt EG-förordningen 166/2006. Uppgifter finns från åren 2007-2022. I registret går det att söka på utsläpp i ditt län eller kommun, från olika verksamhetsområden och anläggningar samt ämnen och avfallsmängder. Uppgifterna kan även sökas för respektive anläggning direkt ur Sverigekartan under rubriken "Sök i karta".

Under rubriken "Sök utsläpp till luft" visas utsläpp från Nationella emissonsdatabasen för luftutsläpp, som innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. 

...
...
...
Fler alternativ
Organisationsnummer är inte ifyllt korrekt