Utsläpp i siffror

Ser du inga utsläpp?

Vissa webbläsare, till exempel Internet Explorer 6 och tidigare versioner, kan inte visa utsläppen på kartan. Använd istället den här länken: >Utsläpp per län som öppnas på en ny sida.

Dataunderlag

Utsläppen till luft som visas här är baserade på de officiella siffror som Sverige rapporterar årsvis till Klimat- och Luftvårdskonventionerna. RUS, Länsstyrelserna i samverkan är ansvarig för databasen. Mer information om metodik för geografisk fördelning och tabeller med dataunderlaget finns i länkrutan "Mer information" här nedanför. Klicka på länken "RUS, Länsstyrelser i samverkan" och sedan på "Statistik och data". Uppgifterna uppdateras årligen på våren. 

Visa data på fler sätt