Koldioxid från fossilt bränsle (CO2 fossilt)

CO2 fossilt, Koldioxid från fossilt bränsle