Om webbplatsen

Vi strävar efter att innehållet på vår webbplats ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Att hitta på webbplatsen

Det finns olika vägar till informationen på vår webbplats. Huvuddelen av innehållet når du via flikarna i högermenyn:

 • Under fliken Sök  i utsläppsregistret kan du söka information i registret, som innehåller utsläpp och avfall från drygt 1 300 anläggningar med en eller flera miljöfarliga verksamheter i Sverige. Du kan filtrera informationen och till exempel få fram uppgifter om anläggningar i ett län, ämnen i en kommun eller avfall för en särskild anläggning.
 • Samma verksamheter går också att hitta under fliken Sök i karta där det finns en karta som visar utsläpp från miljöfarliga verksamheter i Sverige.
 • Under fliken Utsläpp till luft visas utsläpp från Nationella databasen för luftutsläpp, som innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar, både från diffusa källor, till exempel vägtrafik, och punktkällor. Utsläppen visas per län eller per kommun, inte för hela landet.
 • På sidorna Utsläpp till vatten presenteras uppgifter i diagram om den årliga tillförseln av metaller samt näringsämnena kväve och fosfor till vatten (sjöar, vattendrag och kust). 
 • Fliken Ämnen innehåller information om de cirka 70 ämnen som redovisas i Utsläpp i siffror. Urvalet är gjort utifrån internationella krav på rapportering av dessa ämnen.
 • På toppmenyn via Om Utsläpp i siffror kommer du till Naturvårdsverkets webbsida som ger dig information om utsläppsregistret och därifrån kan du också söka vidare efter mer information på Naturvårdsverkets webbplats.

Resultatet från sök i utsläppsregistret 

Sökresultatet visas i en tabell på anläggningssidan med uppgifter om utsläpp och om avfallsmängder mellan åren 2007 - 2022. Om du pekar på kolumnrubrikerna visas mer information, t.ex. "Metod" då visas att det kan avse C= beräknat, M= uppmätt, E=estimerat. Om du sedan pekar på C eller M så visas beräkningsmetoden och koden för denna. När du pekar på förkortningen för respektive ämne så visas namnet och om du klickar på förkortningen så kommer du direkt till ämnessidan med information om det aktuella ämnet.

Att använda diagrammet på anläggningssidan

Sökresultatet på anläggningssidan har ikoner för exceluttag och för diagram. För att diagrammet ska visas när du klickar på ikonen behöver Adobe flash player vara installerad på datorn. Utsläpp av de parametrar som kan väljas i rutan "select" kan visas i diagrammet med hjälp av punkter, staplar och linjer. Symboler för dessa finns i övre högra delen av diagrammet och rutan "select" finns till höger. Under diagrammet kan du välja om utsläppen ska visas i alfabetisk ordning eller största utsläppet först och sedan fallande ordning. Om du klickar på den lilla ikonen med skiftnyckel längst ned till höger visas en beskrivning på hur "sliden" under diagrammet kan användas. Observera att diagrammet inte kan laddas ned och skrivas ut, det går bara att titta på det på webbplatsen.

Kvalitet på data

Data överförs löpande från Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP), men värdena är inte kvalitetsgranskade fullt ut förrän 15 månader efter rapporteringsåret. Exempelvis så är data från en miljörapport som i mars 2018 rapporterade data från rapporteringsåret 2017 kvalitetsgranskade i mars 2019.

Ändra utseendet på webbplatsen

Om du tycker att texten på sidorna är för liten kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. Du hittar alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Att skriva ut sidor

Du skriver ut sidor på webbplatsen genom att använda din webbläsares inbyggda funktion för utskrift. På utskrifterna är menyer och annan navigering borttagen.

Filformat

Filformat som används på vår webbplats är:

Pdf

För att öppna pdf-filer krävs programvaran Acrobat Reader (lägst version 7.0) som är gratis.

Word, Excel, PowerPoint

Du som inte har program som kan läsa filformaten för Word, Excel eller PowerPoint kan gratis ladda ner Microsoft Viewer.

Ladda ner från Microsofts webbplats:

Google Earth

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare, till exempel senare versioner av:

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

Script

Webbplatsen innehåller ett antal javascript. De används för att till exempel för att visa vissa typer av länkar och kartbilder.

Upphovsrätt

De flesta fotografierna och illustrationerna är skyddade av fotografens eller illustratörens upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet att använda de bilderna utan tillstånd från fotografen/illustratören. Fotografens/illustratörens namn visas när muspekaren förs över bilden.

Länkningspolicy

Länka gärna till Utsläpp i siffror men tänk på att:

 • Inte använda Naturvårdsverkets logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
 • Länka så att vår webbplats inte placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.