MULTI CAD AB

Verksamhet enligt PRTR 2.(f) Anläggningar för ytbehandling av metaller och plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process
Verksamhet enligt MPF 28.20 Ytbehandling av metall/plast
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation MULTI CAD AB
Organisationsnummer 556460-3255
Fastighetsbeteckning SINGELN 14-15
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koppar och kopparföreningar, som Cu 0 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0 M
Organiska tennföreningar, som Sn 0 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koppar och kopparföreningar, som Cu 0 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0 M
Organiska tennföreningar, som Sn 0 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koppar och kopparföreningar, som Cu 0 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0 M
Organiska tennföreningar, som Sn 0 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koppar och kopparföreningar, som Cu 0,015 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0 M
Organiska tennföreningar, som Sn 0,0006 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koppar och kopparföreningar, som Cu 0,035 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koppar och kopparföreningar, som Cu 0,037 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koppar och kopparföreningar, som Cu 0,041 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.