HENRIKSDALS RENINGSVERK

Verksamhet enligt PRTR 5.(f) Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Verksamhet enligt MPF 90.10 Rening av avloppsvatten
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Vatten AB
Organisationsnummer 556210-6855
Fastighetsbeteckning RENINGSVERKET 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 9001 och 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 45,1 M
BOD7 378210 M
Cd 1,22 M
CH4 314000 E
COD-Cr 3399100 M
Cr 34,6 M
Cu 337 M
DEHP 10 M
Hg 0,305 M
N2O 44000 E
NH4-N 342690 M
Ni 620 M
N-tot 876100 M
Oktylfenol-4 0 M
Pb 30,3 M
P-tot 25303 M
TOC 1083930 M
Zn 1904 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 41,7 M
BOD7 394820 M
Cd 1,71 M
CH4 298000 E
COD-Cr 3183600 M
Cr 50,8 M
Cu 419 M
DEHP 12 M
Hg 0,371 M
N2O 37000 E
NH4-N 206740 M
Ni 590 M
N-tot 812200 M
Pb 32,7 M
P-tot 22045 M
TOC 1006860 M
Zn 2082 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Antracen 0 E
AOX 0 E
As 45 M
BOD7 212440 M
BrDPE 0 E
Cd 1,18 M
CH4 611000 M
COD-Cr 3680000 M
Cr 37 M
Cu 294 M
DEHP 0 E
DX-ITEQ 0 E
Hg 0,35 M
Klorparaffin C10-13 0 E
N2O 37000 M
NH4-N 192871 M
Ni 545 M
Nonylfenol 0 E
N-tot 801940 M
Oktylfenol-4 0 E
PAH 0 E
PAH-BGP 0 E
PAH-FA 0 E
Pb 38 M
P-tot 16700 M
TOC 1050000 M
Zn 2225 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 42 M
BOD7 364000 M
Cd 1,21 M
CH4 708000 M
COD-Cr 4228000 M
Cr 43,36 M
Cu 264 M
DEHP 9 M
Hg 0,303 M
N2O 23000 M
NH4-N 309400 M
Ni 678,26 M
N-tot 883600 M
Pb 30,3 M
P-tot 23000 M
TOC 1199000 M
Zn 2786 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 49 C
BOD7 582000 M
Cd 1,6 M
CH4 536000 E
COD-Cr 4375000 M
Cr 39 M
Cu 519 M
DEHP 19 E
Hg 0,5 M
N2O 29400 E
NH4-N 515000 M
Ni 765 M
N-tot 901400 M
Pb 29 M
P-tot 36480 M
TOC 1284070 M
Zn 3200 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 31 M
BOD7 396300 M
Cd 1,22 M
CH4 663000 M
COD-Cr 4670000 M
Cr 30,8 M
Cu 359 M
DEHP 19 E
Hg 0,47 M
N2O 28000 M
NH4-N 371000 M
Ni 684 M
N-tot 983000 M
Pb 26,8 M
P-tot 20600 M
TOC 1199650 M
Zn 2331 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 27 M
BOD7 360000 M
Cd 0,9 M
CH4 484000 M
COD-Cr 3290000 M
Cr 23 M
Cu 260 M
DEHP 16 E
Hg 0,3 M
N2O 35500 M
NH4-N 270000 M
Ni 610 M
N-tot 820000 M
Pb 23 M
P-tot 21000 M
TOC 1000000 M
Zn 2710 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 27 M
BOD7 230000 M
Cd 1,3 M
CH4 488000 M
COD-Cr 3619000 M
Cr 29 M
Cu 370 M
DEHP 16 E
Hg 0,7 M
N2O 14800 M
NH4-N 210000 M
Ni 550 M
N-tot 870000 M
Pb 27 M
P-tot 21000 M
TOC 1100000 M
Zn 3070 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 23,5 M
BOD7 280000 M
Cd 0,95 M
CH4 439000 M
COD-Cr 3093000 M
Cr 24 M
Cu 430 M
DEHP 16 E
Hg 0,45 M
N2O 5600 M
NH4-N 130000 M
Ni 520 M
N-tot 720000 M
Pb 23 M
P-tot 16000 M
TOC 940000 M
Zn 3530 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 23 M
BOD7 410000 M
Cd 1 M
CH4 120000 C
COD-Cr 3344000 M
Cr 61 M
Cu 330 M
Hg 0,45 M
N2O 8500 C
NH4-N 200000 M
Ni 510 M
N-tot 740000 M
Pb 23 M
P-tot 18000 M
TOC 950000 M
Zn 2700 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 55 M
BOD7 540000 M
Cd 1,1 M
CH4 161000 C
COD-Cr 3660000 M
Cr 66 M
Cu 460 M
Hg 0,5 M
N2O 8300 C
NH4-N 220000 M
Ni 600 M
N-tot 840000 M
Pb 26 M
P-tot 28000 M
TOC 1040000 M
Zn 3340 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 45 M
BOD7 310000 M
Cd 1,8 M
CH4 152000 C
COD-Cr 3200000 M
Cr 45 M
Cu 380 M
Hg 0,91 M
N2O 8000 C
NH4-N 160000 M
Ni 530 M
N-tot 780000 M
Pb 45 M
P-tot 19000 M
TOC 917000 M
Zn 2620 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 46 M
BOD7 250000 M
Cd 1,1 M
CH4 148500 C
COD-Cr 3027000 M
Cr 92 M
Cu 340 M
Hg 0,92 M
N2O 7950 C
NH4-N 190000 M
Ni 550 M
N-tot 720000 M
Pb 46 M
P-tot 13000 M
TOC 860000 M
Zn 2870 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 45 M
BOD7 230000 M
CH4 310000 C
Cu 280 M
N2O 1500 C
NH3 3900 C
NH4-N 85000 M
Ni 570 M
N-tot 640000 M
P-tot 10500 M
TOC 770000 M
Zn 2310 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX 3600 M
As 47 M
BOD7 240000 M
CH4 310000 C
Cu 280 M
F-tot 2700 M
N2O 1500 C
NH3 3900 C
NH4-N 190000 M
Ni 640 M
N-tot 750000 M
P-tot 12000 M
TOC 900000 M
Zn 1440 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 45 M
BOD7 230000 M
CH4 309600 C
Cu 210 M
N2O 1548 C
NH3 3870 C
NH4-N 160000 M
Ni 660 M
N-tot 660000 M
P-tot 14000 M
TOC 830000 M
Zn 1400 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.