BROMMA RENINGSVERK

Verksamhet enligt PRTR 5.(f) Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Verksamhet enligt MPF 90.10 Rening av avloppsvatten
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Vatten AB
Organisationsnummer 556210-6855
Fastighetsbeteckning RÖTKAMMAREN 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 9001 och 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 14,3 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 73539 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,521 M
Metan 113000 E
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1513324 M
Krom och kromföreningar, som Cr 24 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 645 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 4 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,117 M
Dikväveoxid 16000 E
Ammonium, som N 116422 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 191 M
Kväve och kväveföreningar, som N 373474 M
Bly och blyföreningar, som Pb 13 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 9676 M
Kol organiskt, totalt 488169 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 958 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Antracen 0 E
Adsorberbara organiskt bundna halogener 0 E
Arsenik och arsenikföreningar, som As 11,9 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 77794 M
Bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) 0 E
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,6 M
Metan 84000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1620000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 16,5 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 373 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 0 E
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,1 M
Klorparaffiner, C10-13 0 E
Dikväveoxid 16000 M
Ammonium, som N 135979 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 185 M
Nonylfenol (n-Nonylfenol) 0 E
Kväve och kväveföreningar, som N 387912 M
4-(para)-oktylfenol 0 E
Polycykliska aromatiska kolväten 0 E
PAH-Benso(GHI)perylen 0 E
PAH-Fluoranten 0 E
Bly och blyföreningar, som Pb 11,9 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 6100 M
Kol organiskt, totalt 490766 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 715 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 19 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 106100 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,54 M
Metan 74000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1706400 M
Krom och kromföreningar, som Cr 35 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 360 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 5 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,2 M
Dikväveoxid 13000 M
Ammonium, som N 194000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 196 M
Kväve och kväveföreningar, som N 450100 M
Bly och blyföreningar, som Pb 19 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 10700 M
Kol organiskt, totalt 519100 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 940 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 14 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 72000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,9 M
Metan 70000 E
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1547000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 14 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 600 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 14 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,2 M
Dikväveoxid 3000 E
Ammonium, som N 164000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 210 M
Kväve och kväveföreningar, som N 462000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 12 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 6500 M
Kol organiskt, totalt 468000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 852 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 12,3 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 120865 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,49 M
Metan 84000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1513400 M
Krom och kromföreningar, som Cr 24,1 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 526 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 14 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,12 M
Dikväveoxid 3800 M
Ammonium, som N 153278 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 242 M
Kväve och kväveföreningar, som N 472373 M
Bly och blyföreningar, som Pb 12,3 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 5342 M
Kol organiskt, totalt 460000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 924 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 12 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 110000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,5 M
Metan 71000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1447600 M
Krom och kromföreningar, som Cr 16 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 280 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 15 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,1 M
Dikväveoxid 6000 M
Ammonium, som N 130000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 190 M
Kväve och kväveföreningar, som N 480000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 12 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 5200 M
Kol organiskt, totalt 440000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1060 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 13 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 130000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,7 M
Metan 57000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1612000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 15 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 520 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 15 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,3 M
Dikväveoxid 4200 M
Ammonium, som N 170000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 190 M
Kväve och kväveföreningar, som N 520000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 13 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 6500 M
Kol organiskt, totalt 490000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1040 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 12,5 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 130000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,7 M
Metan 60000 M
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1798000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 12,5 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 460 M
Di-(2etylhexyl)-ftalat 14 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,25 M
Dikväveoxid 3700 M
Ammonium, som N 220000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 170 M
Kväve och kväveföreningar, som N 520000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 12,5 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 7400 M
Kol organiskt, totalt 620000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 950 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 12 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 210000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,3 M
Metan 19000 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 2303000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 12 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 520 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,25 M
Dikväveoxid 17200 C
Ammonium, som N 190000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 170 M
Kväve och kväveföreningar, som N 530000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 12 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 4800 M
Kol organiskt, totalt 700000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 995 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 26 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 190000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1 M
Metan 27000 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1840000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 27 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 410 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,26 M
Dikväveoxid 17500 C
Ammonium, som N 240000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 200 M
Kväve och kväveföreningar, som N 570000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 26 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 6700 M
Kol organiskt, totalt 560000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1070 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 22 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 150000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,1 M
Metan 27800 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1740000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 22 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 330 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,44 M
Dikväveoxid 15000 C
Ammonium, som N 250000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 210 M
Kväve och kväveföreningar, som N 580000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 22 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 6400 M
Kol organiskt, totalt 450000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1740 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 21 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 120000 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,46 M
Metan 27648 C
Kemisk syreförbrukning, COD-Cr 1397000 M
Krom och kromföreningar, som Cr 46 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 90 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,46 M
Dikväveoxid 15037 C
Ammonium, som N 230000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 210 M
Kväve och kväveföreningar, som N 590000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 23 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 4300 M
Kol organiskt, totalt 430000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1300 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 110000 M
Metan 90400 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 90 M
Dikväveoxid 450 C
Ammoniak 1100 C
Ammonium, som N 150000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 210 M
Kväve och kväveföreningar, som N 530000 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 4200 M
Kol organiskt, totalt 400000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 487 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Adsorberbara organiskt bundna halogener 1600 M
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 120000 M
Metan 90400 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 71 M
Fluorider, som F 1300 M
Dikväveoxid 450 C
Ammoniak 1100 C
Ammonium, som N 140000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 260 M
Kväve och kväveföreningar, som N 560000 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 4400 M
Kol organiskt, totalt 440000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 336 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 110000 M
Metan 90400 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 96 M
Dikväveoxid 452 C
Ammoniak 1130 C
Ammonium, som N 150000 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 290 M
Kväve och kväveföreningar, som N 570000 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 5200 M
Kol organiskt, totalt 410000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 366 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.