AKALLA VÄRMEVERK

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.50-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning VARMVATTNET 3
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 49184000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 383000 C
Koldioxid 49567000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 31201 M
Svaveldioxid 2942 C
Stoft 1417 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 6538450 C
Koldioxid från fossilt bränsle 409171 C
Koldioxid 6947621 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 3856 M
Svaveldioxid 189 C
Stoft 193 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 19829105,74 C
Koldioxid från fossilt bränsle 313865,38 C
Koldioxid 20142971,12 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 12284 M
Svaveldioxid 547 C
Stoft 457 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 31674842,57 C
Koldioxid från fossilt bränsle 258517,67 C
Koldioxid 31933360,24 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 20480 M
Svaveldioxid 8013 C
Stoft 812 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 16538530 C
Koldioxid från fossilt bränsle 136730 C
Koldioxid 16675260 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 12600 M
Svaveldioxid 3700 C
Stoft 410 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 25672800 C
Koldioxid från fossilt bränsle 259250 C
Koldioxid 25932050 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 22400 M
Svaveldioxid 5900 C
Stoft 1020 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 14784800 C
Koldioxid från fossilt bränsle 322420 C
Koldioxid 15107220 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 11997 M
Svaveldioxid 3173 C
Stoft 695 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 13164000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 339030 C
Koldioxid 13503030 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 9900 M
Svaveldioxid 9180 M
Stoft 480 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 36415000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 245030 C
Koldioxid 36660030 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 31900 M
Svaveldioxid 2800 M
Stoft 2060 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 37276700 C
Koldioxid från fossilt bränsle 261800 C
Koldioxid 37538500 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 33000 M
Svaveldioxid 28400 M
Stoft 2030 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 31672600 C
Koldioxid från fossilt bränsle 9062700 C
Koldioxid 40735300 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 33800 M
Svaveldioxid 41200 M
Stoft 3700 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 52062000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 13700500 C
Koldioxid 65762500 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 52700 M
Svaveldioxid 58400 M
Stoft 5000 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 26682000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 5654300 C
Koldioxid 32336300 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 26100 M
Svaveldioxid 48800 M
Stoft 3000 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 23883038 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1963000 C
Koldioxid 25846038 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 15900 M
Stoft, < 10my 1300 C
Svaveldioxid 34600 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 29800000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 5202000 C
Koldioxid 35002000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 26300 M
Stoft, < 10my 2300 M
Svaveldioxid 49800 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,67 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,045 Total Inom landet för bortskaffande M
0,096 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
7,037 Total Inom landet för bortskaffande M
1,338 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,58 Total Inom landet för bortskaffande M
11,29 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
9,601 Total Inom landet för bortskaffande M
0,141 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,525 Total Inom landet för bortskaffande M
5,019 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,43 Total Inom landet för bortskaffande M
2,918 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
7,8 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
9,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,089 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
3,528 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,34 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,45 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
17,9 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
42,67 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
16,95 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
50,553 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,7 Total Bortskaffande M
49,69 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
11,48 Total Bortskaffande M
397,286 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
13,63 Total Bortskaffande M
147,425 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
47,718 Total Bortskaffande M
33,94 Total Återvinning M
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.