HÄSSELBYVERKET

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.40-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning VASSEN 3 (VASSEN 4)
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 104084 M
Koldioxid från biomassa 186156159,24 C
Koldioxid från fossilt bränsle 7230702,41 C
Koldioxid 193386861,65 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,3 C
Ammoniak 2984 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 109708 M
Svaveldioxid 13314 C
Stoft 5091 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 42793 M
Koldioxid från biomassa 70152890 C
Koldioxid från fossilt bränsle 2422519 C
Koldioxid 72575409 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,12 C
Ammoniak 604 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 40772 M
Svaveldioxid 11744 C
Stoft 1019 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 90189 M
Koldioxid från biomassa 160604609 C
Koldioxid från fossilt bränsle 13895171 C
Koldioxid 174499780 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,3 C
Ammoniak 1296 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 109993 M
Svaveldioxid 43382 C
Stoft 2174 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 97576 M
Koldioxid från biomassa 177792525 C
Koldioxid från fossilt bränsle 32923085 C
Koldioxid 210715610 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,38 C
Ammoniak 4930 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 140309 M
Svaveldioxid 46016 C
Stoft 2434 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 137900 M
Koldioxid från biomassa 231276000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 9868100 C
Koldioxid 241144100 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,35 C
Ammoniak 3700 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 140000 M
Svaveldioxid 23000 C
Stoft 3580 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 115703 M
Koldioxid från biomassa 178040000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 5399000 C
Koldioxid 183439000 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,17 C
Ammoniak 3979 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 107958 M
Svaveldioxid 21095 C
Stoft 2542 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 89300 M
Koldioxid från biomassa 195382000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 2005290 C
Koldioxid 197387290 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,183 C
Ammoniak 2850 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 122400 M
Svaveldioxid 1600 M
Stoft 3600 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 116200 M
Koldioxid från biomassa 272007000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 3985460 C
Koldioxid 275992460 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,2553 C
Ammoniak 2400 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 177300 M
Svaveldioxid 2400 M
Stoft 5080 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 246400 M
Koldioxid från biomassa 536958000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 2933460 C
Koldioxid 539891460 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,54 C
Ammoniak 5500 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 332100 M
Svaveldioxid 2200 M
Stoft 10620 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 186000 M
Koldioxid från biomassa 423414000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 3608000 C
Koldioxid 427025600 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,41 C
Ammoniak 4300 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 236000 M
Svaveldioxid 1760 M
Stoft 13500 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 203000 M
Koldioxid från biomassa 443388600 C
Koldioxid från fossilt bränsle 3621655 C
Koldioxid 447010255 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,54 C
Ammoniak 3600 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 275000 M
Svaveldioxid 1580 M
Stoft 12000 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 274000 M
Koldioxid från biomassa 576450000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 4945000 C
Koldioxid 581395000 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,54 C
Ammoniak 3000 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 378000 M
Svaveldioxid 3400 M
Stoft 14800 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 243000 M
Koldioxid från biomassa 528640000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 5591000 C
Koldioxid 534231000 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,55 C
Ammoniak 3500 M
Flyktiga organiska ämnen, exklusive metan 226 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 280000 M
Svaveldioxid 3200 M
Stoft 7100 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 245000 M
Koldioxid från biomassa 411735000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 3278380 C
Koldioxid 415013380 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,3 C
Ammoniak 4000 M
Flyktiga organiska ämnen, exklusive metan 276 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 287000 M
Stoft, < 10my 4900 M
Svaveldioxid 2600 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kolmonoxid (Koloxid) 213500 M
Koldioxid från biomassa 347260000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 3626000 C
Koldioxid 350886000 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,65 C
Ammoniak 3300 M
Flyktiga organiska ämnen, exklusive metan 804 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 242800 M
Stoft, < 10my 5900 M
Svaveldioxid 7800 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
63,23 Total Inom landet för bortskaffande C
751,75 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
350,02 Total Inom landet för bortskaffande C
151,22 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,714 Total Inom landet för bortskaffande C
22,698 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,415 Total Inom landet för bortskaffande C
16,587 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
90,289 Total Inom landet för bortskaffande C
0,061 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,808 Total Inom landet för bortskaffande C
22,587 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
44,411 Total Inom landet för bortskaffande C
6,336 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
23,4 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
176,4 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
13,81 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14,95 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,8 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19,733 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
32,1 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5,08 Total Bortskaffande C
725,67 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
3,88 Total Bortskaffande C
776,06 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1747,133 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,591 Total Bortskaffande C
1511,43 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14,06 Total Bortskaffande C
2129,194 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14,458 Total Bortskaffande C
2336,743 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1051,56 Total Bortskaffande C
1101,888 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1267,19 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2927,76 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1791,73 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
3210 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
3181 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
4122 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
3985 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5370 Total Återvinning M