HÖGDALENVERKET

Verksamhet enligt PRTR 5.(b) Anläggningar för förbränning av icke-farligt avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall[7]
Verksamhet enligt MPF 90.200-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning TIPPEN 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 1,32 M
Cl2,oorg-HCl 6631 M
CO2 biogent 416002199 C
CO2 fossilt 280187218 C
CO2 totalt 696189417 C
DX-ITEQ 0,0000757 C
Hg 0,72 M
NH3 2574 M
NOx 242774 M
SO2 6059 M
Stoft 6637 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 10,02 M
Cl2,oorg-HCl 4738 M
CO2 biogent 470504210 C
CO2 fossilt 324729760 C
CO2 totalt 795233970 C
DX-ITEQ 0,0000712 C
Hg 0,42 C
NH3 4209 M
NOx 282670 M
SO2 10881 M
Stoft 9107 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 1,9 M
Cl2,oorg-HCl 890 M
CO2 biogent 474773540 C
CO2 fossilt 312371137 C
CO2 totalt 787144677 C
DX-ITEQ 0,0001 C
Hg 7,76 C
NH3 4741 M
NOx 297428 M
SO2 6289 M
Stoft 4982 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 1,8 M
Cl2,oorg-HCl 1332 M
CO2 biogent 481721000 C
CO2 fossilt 246961000 C
CO2 totalt 728682000 C
DX-ITEQ 0,0001 C
Hg 7,16 C
NH3 2307 M
NOx 261904 M
SO2 3873 M
Stoft 5505 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 1,4 M
Cl2,oorg-HCl 783 M
CO2 biogent 463188000 C
CO2 fossilt 256794000 C
CO2 totalt 719982000 C
DX-ITEQ 0,00008 C
Hg 8,59 C
NH3 1487 M
NOx 266430 M
SO2 2328 M
Stoft 3346 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,94 M
Cl2,oorg-HCl 820 M
CO2 biogent 454015000 C
CO2 fossilt 247527000 C
CO2 totalt 701542000 C
DX-ITEQ 0,00008 C
Hg 8,52 C
NH3 2380 M
NOx 297653 M
SO2 3679 M
Stoft 2365 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 1,09 M
Cl2,oorg-HCl 840 M
CO2 biogent 469728000 C
CO2 fossilt 251907000 C
CO2 totalt 721635000 C
DX-ITEQ 0,000073 C
Hg 13,4 C
NH3 4760 M
NOx 322204 M
SO2 2491 M
Stoft 2612 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,76 M
Cl2,oorg-HCl 1707 M
CO2 biogent 527807000 C
CO2 fossilt 280087000 C
CO2 totalt 807894000 C
DX-ITEQ 0,00008 C
Hg 9,35 C
NH3 4311 M
NOx 318723 M
SO2 4620 M
Stoft 5479 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,985 M
Cl2,oorg-HCl 4182 M
CO2 biogent 400036000 C
CO2 fossilt 320489000 C
CO2 totalt 720525000 C
DX-ITEQ 0,00005 C
Hg 2,08 C
NH3 2030 M
NOx 297414 M
SO2 4097 M
Stoft 3825 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,983 C
Cl2,oorg-HCl 3180 M
CO2 biogent 450511000 C
CO2 fossilt 316126000 C
CO2 totalt 766637000 C
DX-ITEQ 0,000239 C
Hg 7,21 C
NH3 3927 M
NOx 311623 M
SO2 3798 M
Stoft 2777 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,78 C
Cl2,oorg-HCl 3529 M
CO2 biogent 522494 C
CO2 fossilt 249698 C
CO2 totalt 772192000 C
DX-ITEQ 0,0000268 C
Hg 3,32 C
NH3 1628 M
NOx 312057 M
SO2 3106 C
Stoft 2622 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 3,123 C
Cl2,oorg-HCl 4631 M
CO2 biogent 615773700 C
CO2 fossilt 186491800 C
CO2 totalt 802266000 C
DCE 47,7 C
DX-ITEQ 0,000051 C
Hg 12,6 C
N2O 20200 C
NH3 3920 M
NH4-N 4421 C
NOx 8575 M
PM10 116 M
SO2 693 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,65 C
Cl2,oorg-HCl 4300 M
CO2 biogent 577736500 C
CO2 fossilt 198247400 C
CO2 totalt 775983900 C
DCE 39,5 C
DX-ITEQ 0,000173 C
Hg 14,3 C
N2O 16700 C
NH3 6500 M
NH4-N 2546 C
NOx 5000 M
PM10 74 M
SO2 780 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,89 C
Cl2,oorg-HCl 2000 M
CO2 biogent 1128989120,92 C
CO2 fossilt 383893488,34 C
CO2 totalt 771468622,8 C
DCE 47,7 C
DX-ITEQ 0,000178 C
Hg 17,5 C
N2O 20200 C
NH3 2500 M
NH4-N 1975 C
NOx 21200 M
PM10 300 M
SO2 960 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,44 C
Cd 0,127 C 0,1 C
CH4 1900 M
Cl2,oorg-HCl 4600 M
CO2 biogent 572971465,79 C
CO2 fossilt 156307887,0911 C
CO2 totalt 729279353 C
Cr 0,37 C
Cu 3,14 C
DCE 41,3 C
DX-ITEQ 0,000093 C
Hg 7,32 C 0,02 C
N2O 17400 C
NH3 1400 M
NH4-N 1925 C
Ni 0,74 C
NOx 13000 M
Pb 3,48 C
PM10 200 M
SO2 200 M
Zn 8,99 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,51 C
Cd 0,25 C 0,2 C
CH4 1500 M
Cl2,oorg-HCl 4900 M
CO2 biogent 4726800 C
CO2 fossilt 369800 C
CO2 totalt 5096600 C
Cr 1,6 C
Cu 3,6 C
DCE 45,8 C
DX-ITEQ 0,00011 C
Hg 8,6 C 0,03 C
N2O 19300 C
NH3 2300 M
NH4-N 4900 C
Ni 0,9 C
NOx 3900 M
Pb 4,8 C
PM10 60 M
SO2 200 M
Zn 14 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,324 M
Cd 0,19 M 0,147 M
CH4 1300 M
Cl2,oorg-HCl 4000 M
CO2 biogent 10341900 C
CO2 fossilt 44000 C
CO2 totalt 10385900 C
Cr 0,248 M
Cu 5,981 M
DCE 42,1 C
DX-ITEQ 0,00004 M
Hg 8,9 M 0,033 M
N2O 17800 C
NH3 1644 M
NH4-N 6,1 M
Ni 1,361 M
NOx 10000 M
Pb 7,015 M
PM10 100 M
SO2 2400 M
Zn 18,121 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15031 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14054 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
13875,5 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
11164,9 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12051 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12682 Total Inom landet för bortskaffande M
28 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12828 Total Inom landet för bortskaffande M
16 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19714 Total Inom landet för bortskaffande M
15,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
31336 Total Inom landet för bortskaffande M
13,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14596 Total Inom landet för bortskaffande M
1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15021 Total Inom landet för bortskaffande M
22,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
28897 Total Inom landet för bortskaffande M
10,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
26336 Total Inom landet för bortskaffande M
6226 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
24028,35 Total Inom landet för bortskaffande M
13 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
25016,15 Total Inom landet för bortskaffande M
10,02 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
11429 Total Inom landet för bortskaffande M
9,145 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
120283 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1031 Total Bortskaffande M
101445 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
8544 Total Bortskaffande M
91346 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15572 Total Bortskaffande M
104351 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14767 Total Bortskaffande M
113762 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19283 Total Bortskaffande M
105974 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
24814 Total Bortskaffande M
110978 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
44559 Total Bortskaffande M
120,6 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
30535 Total Bortskaffande M
40597 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
4154 Total Bortskaffande M
101312 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15809 Total Bortskaffande M
89531 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19,6 Total Bortskaffande M
98145 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
17519 Total Bortskaffande M
47474 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
17220,46 Total Bortskaffande M
78256,66 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
20880 Total Bortskaffande M
340,2 Total Återvinning M