HÖGDALENVERKET

Verksamhet enligt PRTR 5.(b) Anläggningar för förbränning av icke-farligt avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall[7]
Verksamhet enligt MPF 90.200-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning TIPPEN 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,9 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 890 M
Koldioxid från biomassa 474773540 C
Koldioxid från fossilt bränsle 312371137 C
Koldioxid 787144677 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0001 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 7,76 C
Ammoniak 4741 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 297428 M
Svaveldioxid 6289 M
Stoft 4982 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,8 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1332 M
Koldioxid från biomassa 481721000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 246961000 C
Koldioxid 728682000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0001 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 7,16 C
Ammoniak 2307 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 261904 M
Svaveldioxid 3873 M
Stoft 5505 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,4 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 783 M
Koldioxid från biomassa 463188000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 256794000 C
Koldioxid 719982000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00008 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 8,59 C
Ammoniak 1487 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 266430 M
Svaveldioxid 2328 M
Stoft 3346 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,94 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 820 M
Koldioxid från biomassa 454015000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 247527000 C
Koldioxid 701542000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00008 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 8,52 C
Ammoniak 2380 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 297653 M
Svaveldioxid 3679 M
Stoft 2365 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,09 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 840 M
Koldioxid från biomassa 469728000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 251907000 C
Koldioxid 721635000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000073 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 13,4 C
Ammoniak 4760 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 322204 M
Svaveldioxid 2491 M
Stoft 2612 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,76 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1707 M
Koldioxid från biomassa 527807000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 280087000 C
Koldioxid 807894000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00008 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 9,35 C
Ammoniak 4311 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 318723 M
Svaveldioxid 4620 M
Stoft 5479 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,985 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 4182 M
Koldioxid från biomassa 400036000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 320489000 C
Koldioxid 720525000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00005 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 2,08 C
Ammoniak 2030 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 297414 M
Svaveldioxid 4097 M
Stoft 3825 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,983 C
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 3180 M
Koldioxid från biomassa 450511000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 316126000 C
Koldioxid 766637000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000239 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 7,21 C
Ammoniak 3927 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 311623 M
Svaveldioxid 3798 M
Stoft 2777 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,78 C
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 3529 M
Koldioxid från biomassa 522494 C
Koldioxid från fossilt bränsle 249698 C
Koldioxid 772192000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000268 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 3,32 C
Ammoniak 1628 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 312057 M
Svaveldioxid 3106 C
Stoft 2622 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 3,123 C
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 4631 M
Koldioxid från biomassa 615773700 C
Koldioxid från fossilt bränsle 186491800 C
Koldioxid 802266000 C
1,2-dikloretan (C2H4Cl2) 47,7 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000051 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 12,6 C
Dikväveoxid 20200 C
Ammoniak 3920 M
Ammonium, som N 4421 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 8575 M
Stoft, < 10my 116 M
Svaveldioxid 693 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,65 C
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 4300 M
Koldioxid från biomassa 577736500 C
Koldioxid från fossilt bränsle 198247400 C
Koldioxid 775983900 C
1,2-dikloretan (C2H4Cl2) 39,5 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000173 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 14,3 C
Dikväveoxid 16700 C
Ammoniak 6500 M
Ammonium, som N 2546 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 5000 M
Stoft, < 10my 74 M
Svaveldioxid 780 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,89 C
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 2000 M
Koldioxid från biomassa 1128989120,92 C
Koldioxid från fossilt bränsle 383893488,34 C
Koldioxid 771468622,8 C
1,2-dikloretan (C2H4Cl2) 47,7 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000178 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 17,5 C
Dikväveoxid 20200 C
Ammoniak 2500 M
Ammonium, som N 1975 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 21200 M
Stoft, < 10my 300 M
Svaveldioxid 960 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,44 C
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,127 C 0,1 C
Metan 1900 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 4600 M
Koldioxid från biomassa 572971465,79 C
Koldioxid från fossilt bränsle 156307887,0911 C
Koldioxid 729279353 C
Krom och kromföreningar, som Cr 0,37 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 3,14 C
1,2-dikloretan (C2H4Cl2) 41,3 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000093 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 7,32 C 0,02 C
Dikväveoxid 17400 C
Ammoniak 1400 M
Ammonium, som N 1925 C
Nickel och nickelföreningar, som Ni 0,74 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 13000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 3,48 C
Stoft, < 10my 200 M
Svaveldioxid 200 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 8,99 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,51 C
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,25 C 0,2 C
Metan 1500 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 4900 M
Koldioxid från biomassa 4726800 C
Koldioxid från fossilt bränsle 369800 C
Koldioxid 5096600 C
Krom och kromföreningar, som Cr 1,6 C
Koppar och kopparföreningar, som Cu 3,6 C
1,2-dikloretan (C2H4Cl2) 45,8 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00011 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 8,6 C 0,03 C
Dikväveoxid 19300 C
Ammoniak 2300 M
Ammonium, som N 4900 C
Nickel och nickelföreningar, som Ni 0,9 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 3900 M
Bly och blyföreningar, som Pb 4,8 C
Stoft, < 10my 60 M
Svaveldioxid 200 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 14 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,324 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,19 M 0,147 M
Metan 1300 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 4000 M
Koldioxid från biomassa 10341900 C
Koldioxid från fossilt bränsle 44000 C
Koldioxid 10385900 C
Krom och kromföreningar, som Cr 0,248 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 5,981 M
1,2-dikloretan (C2H4Cl2) 42,1 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00004 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 8,9 M 0,033 M
Dikväveoxid 17800 C
Ammoniak 1644 M
Ammonium, som N 6,1 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 1,361 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 10000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 7,015 M
Stoft, < 10my 100 M
Svaveldioxid 2400 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 18,121 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14054 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
13875,5 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
11164,9 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12051 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12682 Total Inom landet för bortskaffande M
28 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12828 Total Inom landet för bortskaffande M
16 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19714 Total Inom landet för bortskaffande M
15,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
31336 Total Inom landet för bortskaffande M
13,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14596 Total Inom landet för bortskaffande M
1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15021 Total Inom landet för bortskaffande M
22,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
28897 Total Inom landet för bortskaffande M
10,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
26336 Total Inom landet för bortskaffande M
6226 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
24028,35 Total Inom landet för bortskaffande M
13 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
25016,15 Total Inom landet för bortskaffande M
10,02 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
11429 Total Inom landet för bortskaffande M
9,145 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
120283 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1031 Total Bortskaffande M
101445 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
8544 Total Bortskaffande M
91346 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15572 Total Bortskaffande M
104351 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14767 Total Bortskaffande M
113762 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19283 Total Bortskaffande M
105974 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
24814 Total Bortskaffande M
110978 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
44559 Total Bortskaffande M
120,6 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
30535 Total Bortskaffande M
40597 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
4154 Total Bortskaffande M
101312 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15809 Total Bortskaffande M
89531 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19,6 Total Bortskaffande M
98145 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
17519 Total Bortskaffande M
47474 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
17220,46 Total Bortskaffande M
78256,66 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
20880 Total Bortskaffande M
340,2 Total Återvinning M