VÄRTAVERKET

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.40-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning NIMROD 7
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 13466 M
Koldioxid från biomassa 978257354,9 C
Koldioxid från fossilt bränsle 25405913,4 C
Koldioxid 1003663268,3 C
Fluorkolväten 1179 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,3964 M
Dikväveoxid 6690 M
Ammoniak 1359 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 191281,51 C
Svaveldioxid 39135,31 C
Stoft 1002,2 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1200 M
Koldioxid från biomassa 680764344,7 C
Koldioxid från fossilt bränsle 4499021,7 C
Koldioxid 685263366,4 C
Fluorkolväten 685 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,31 M
Dikväveoxid 5098 M
Ammoniak 817,66 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 88521,85 C
Svaveldioxid 4246,73 C
Stoft 311,83 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 3096 M
Koldioxid från biomassa 923089073 C
Koldioxid från fossilt bränsle 311484783 C
Koldioxid 1234573856 C
Fluorkolväten 1 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,52 M
Dikväveoxid 69915 M
Ammoniak 864 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 202003 C
Svaveldioxid 44629 C
Stoft 2138 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 8350 M
Koldioxid från biomassa 773118770 C
Koldioxid från fossilt bränsle 499697990 C
Koldioxid 1272816760 C
Fluorkolväten 275 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,1 C
Dikväveoxid 99800 M
Ammoniak 1450 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 268080 C
Svaveldioxid 70526 C
Stoft 1408 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 9550 M
Koldioxid från biomassa 1419494000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 448970150 C
Koldioxid 1868464150 C
Fluorkolväten 241 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,1 C
Dikväveoxid 111780 M
Ammoniak 610 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 292300 C
Svaveldioxid 53220 C
Stoft 1825 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 6800 M
Koldioxid från biomassa 865680000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 424889000 C
Koldioxid 1290569000 C
Fluorkolväten 640 C
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,1 C
Dikväveoxid 95390 M
Ammoniak 340 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 285440 C
Svaveldioxid 75380 C
Stoft 4730 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 3380 M
Koldioxid från biomassa 45980000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 606830000 C
Koldioxid 652810000 C
Fluorkolväten 7985 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,1 C
Dikväveoxid 163330 M
Ammoniak 520 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 199370 C
Svaveldioxid 70280 C
Stoft 4880 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 9220 M
Koldioxid från biomassa 77150000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 517390000 C
Koldioxid 594540000 C
Fluorkolväten 762 E
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,1 C
Dikväveoxid 183010 M
Ammoniak 1910 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 223344 C
Svaveldioxid 82571,35 C
Stoft 1694,4 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 14720 M
Koldioxid från biomassa 118820000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 632400000 C
Koldioxid 751220000 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 310 M
Fluorkolväten 1236 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 5,1 C
Dikväveoxid 222150 M
Ammoniak 3880 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 329929 C
Svaveldioxid 116300 C
Stoft 2434 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 5300 M
Koldioxid från biomassa 82700000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 542708000 C
Koldioxid 625408000 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 360 M
Fluorkolväten 1806 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 4,5 C
Dikväveoxid 208500 M
Ammoniak 2400 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 277100 C
Svaveldioxid 86000 C
Stoft 4140 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 5490 M
Koldioxid från biomassa 114300000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 648462000 C
Koldioxid 762762000 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 470 M
Fluorkolväten 7876 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 5,6 C
Dikväveoxid 195140 M
Ammoniak 4400 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 297775,1 C
Svaveldioxid 100774,4 C
Stoft 5128,1 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 4200 M
Koldioxid från biomassa 191815080 C
Koldioxid från fossilt bränsle 883333000 C
Koldioxid 1075148080 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 0 M
Fluorkolväten 459 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 5,2 C
Dikväveoxid 240000 M
Ammoniak 4600 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 471806 C
Svaveldioxid 288869 C
Stoft 11089 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 13200 M
Koldioxid från biomassa 262000000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 740342000 C
Koldioxid 1002342000 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 960 M
Fluorkolväten 4779 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 4,6 C
Dikväveoxid 265900 M
Ammoniak 7700 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 425000 C
Svaveldioxid 202000 C
Stoft 19084 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 35314 M
Koldioxid från biomassa 141300000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 610268000 C
Koldioxid 751568000 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 170 M
Fluorkolväten 1337 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 6 C
Dikväveoxid 262700 M
Ammoniak 8412 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 297000 C
Stoft, < 10my 11628 C
Svaveldioxid 90690 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 84284 M
Koldioxid från biomassa 148100000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 630395660 C
Koldioxid 778500000 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 220 M
Fluorkolväten 774 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 5,3 C
Dikväveoxid 185047 M
Ammoniak 11929 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 238607 C
Stoft, < 10my 3943 C
Svaveldioxid 53028 C

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
506,82 Total Inom landet för bortskaffande M
284,113 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
16,025 Total Inom landet för bortskaffande M
227,489 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
42,3 Total Inom landet för bortskaffande M
3689,09 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
48,563 Total Inom landet för bortskaffande M
594,299 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,36 Total Inom landet för bortskaffande M
781,31 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
14,784 Total Inom landet för bortskaffande M
471,842 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,87 Total Inom landet för bortskaffande C
89,468 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
29715,86 Total Inom landet för bortskaffande C
715,5 Total Inom landet för återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
653,412 Total Inom landet för bortskaffande M
43120,74 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
130,7 Total Inom landet för bortskaffande M
472,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
213 Total Inom landet för bortskaffande M
108,8 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
210 Total Inom landet för bortskaffande M
186 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
31 Total Inom landet för bortskaffande M
186 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
38 Total Inom landet för bortskaffande M
279 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
446,4 Total Inom landet för bortskaffande M
1058 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
704,53 Total Bortskaffande M
21113,98 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
120,78 Total Bortskaffande M
17825,87 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
585,88 Total Bortskaffande M
41353,31 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
459,508 Total Bortskaffande M
46578,41 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
438,08 Total Bortskaffande M
8420,397 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
359,443 Total Bortskaffande M
37407,13 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2801,672 Total Bortskaffande C
63701,27 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1108,2 Total Bortskaffande C
262081 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
654,664 Total Bortskaffande M
482,986 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
33549,5 Total Bortskaffande M
1195,3 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
18858 Total Bortskaffande M
43185 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1601 Total Bortskaffande M
44913 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5344 Total Bortskaffande M
42966 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2915 Total Bortskaffande M
47529 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
898 Total Bortskaffande M
50563 Total Återvinning M