ÅRSTA VÄRMEVERK

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.50-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning BORNSJÖN 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem SS EN ISO 14 001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 17108141 C
Koldioxid från fossilt bränsle 83582 C
Koldioxid 17191723 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 11296 M
Svaveldioxid 2387 M
Stoft 78 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 1104510 C
Koldioxid från fossilt bränsle 47940 C
Koldioxid 1152450 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 673,58 M
Svaveldioxid 75,22 M
Stoft 28,72 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 13990510 C
Koldioxid från fossilt bränsle 96440 C
Koldioxid 14086950 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 13354,81 M
Svaveldioxid 597,91 M
Stoft 230,28 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 13217120 C
Koldioxid från fossilt bränsle 127000 C
Koldioxid 13344120 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 11410 M
Svaveldioxid 782,59 M
Stoft 226,86 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 3145000 M
Koldioxid från fossilt bränsle 49000 C
Koldioxid 3194000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 2850 M
Svaveldioxid 269,2 M
Stoft 54,28 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 11769000 M
Koldioxid från fossilt bränsle 172000 C
Koldioxid 11941000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 11643 M
Svaveldioxid 1565 M
Stoft 202 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 2385000 M
Koldioxid från fossilt bränsle 63000 C
Koldioxid 2448000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 2148 M
Svaveldioxid 147 M
Stoft 24 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 13364150 M
Koldioxid från fossilt bränsle 191890 M
Koldioxid 13556040 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 13807,65 M
Svaveldioxid 1275,85 M
Stoft 198,37 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 10073400 M
Koldioxid från fossilt bränsle 191640 M
Koldioxid 10265040 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 10102,25 M
Svaveldioxid 1370,7 M
Stoft 662,76 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 16349550 M
Koldioxid från fossilt bränsle 178300 C
Koldioxid 16527900 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 13072,9 M
Svaveldioxid 17060 M
Stoft 246,2 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 17762999 M
Koldioxid från fossilt bränsle 190900 C
Koldioxid 17953900 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 13585 M
Svaveldioxid 13275 M
Stoft 254 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 28953052 M
Koldioxid från fossilt bränsle 257000 C
Koldioxid 29210052 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 25356 M
Svaveldioxid 2479 M
Stoft 465 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 33917982 M
Koldioxid från fossilt bränsle 302464 C
Koldioxid 34220446 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 26953 M
Svaveldioxid 2153 M
Stoft 470 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 21796000 M
Koldioxid från fossilt bränsle 206000 C
Koldioxid 22002000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 18540 M
Stoft, < 10my 285 C
Svaveldioxid 3180 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 40656 C
Koldioxid från fossilt bränsle 287 C
Koldioxid 40943 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 37592 M
Stoft, < 10my 1780 M
Svaveldioxid 1054 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
3,97 Total Inom landet för bortskaffande M
0,883 Total Inom landet för återvinning M
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
6,5 Total Inom landet för återvinning M
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,6 Total Inom landet för bortskaffande M
0,1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
9,64 Total Inom landet för bortskaffande M
1,569 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
11,82 Total Inom landet för bortskaffande M
11,56 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
18,9 Total Inom landet för bortskaffande C
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,02 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
8,5 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,192 Total Inom landet för bortskaffande M
9,98 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12,6 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,55 Total Bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
18,5 Total Bortskaffande M
0,92 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
21,6 Total Bortskaffande M