ÅRSTA VÄRMEVERK

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.50-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning BORNSJÖN 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem SS EN ISO 14 001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 5782854 C
CO2 fossilt 46744 C
CO2 totalt 5829598 C
NOx 5419 M
SO2 977 M
Stoft 56 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 17108141 C
CO2 fossilt 83582 C
CO2 totalt 17191723 C
NOx 11296 M
SO2 2387 M
Stoft 78 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 1104510 C
CO2 fossilt 47940 C
CO2 totalt 1152450 C
NOx 673,58 M
SO2 75,22 M
Stoft 28,72 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 13990510 C
CO2 fossilt 96440 C
CO2 totalt 14086950 C
NOx 13354,81 M
SO2 597,91 M
Stoft 230,28 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 13217120 C
CO2 fossilt 127000 C
CO2 totalt 13344120 C
NOx 11410 M
SO2 782,59 M
Stoft 226,86 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 3145000 M
CO2 fossilt 49000 C
CO2 totalt 3194000 C
NOx 2850 M
SO2 269,2 M
Stoft 54,28 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 11769000 M
CO2 fossilt 172000 C
CO2 totalt 11941000 C
NOx 11643 M
SO2 1565 M
Stoft 202 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 2385000 M
CO2 fossilt 63000 C
CO2 totalt 2448000 C
NOx 2148 M
SO2 147 M
Stoft 24 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 13364150 M
CO2 fossilt 191890 M
CO2 totalt 13556040 C
NOx 13807,65 M
SO2 1275,85 M
Stoft 198,37 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 10073400 M
CO2 fossilt 191640 M
CO2 totalt 10265040 C
NOx 10102,25 M
SO2 1370,7 M
Stoft 662,76 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 16349550 M
CO2 fossilt 178300 C
CO2 totalt 16527900 C
NOx 13072,9 M
SO2 17060 M
Stoft 246,2 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 17762999 M
CO2 fossilt 190900 C
CO2 totalt 17953900 C
NOx 13585 M
SO2 13275 M
Stoft 254 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 28953052 M
CO2 fossilt 257000 C
CO2 totalt 29210052 C
NOx 25356 M
SO2 2479 M
Stoft 465 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 33917982 M
CO2 fossilt 302464 C
CO2 totalt 34220446 C
NOx 26953 M
SO2 2153 M
Stoft 470 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 21796000 M
CO2 fossilt 206000 C
CO2 totalt 22002000 C
NOx 18540 M
PM10 285 C
SO2 3180 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 40656 C
CO2 fossilt 287 C
CO2 totalt 40943 C
NOx 37592 M
PM10 1780 M
SO2 1054 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
3,97 Total Inom landet för bortskaffande M
0,883 Total Inom landet för återvinning M
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
6,5 Total Inom landet för återvinning M
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,6 Total Inom landet för bortskaffande M
0,1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
9,64 Total Inom landet för bortskaffande M
1,569 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
11,82 Total Inom landet för bortskaffande M
11,56 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
18,9 Total Inom landet för bortskaffande C
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,02 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
8,5 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,192 Total Inom landet för bortskaffande M
9,98 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12,6 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
12 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,55 Total Bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
18,5 Total Bortskaffande M
0,92 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
21,6 Total Bortskaffande M