HAMMARBYVERKET

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.50-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning KONVOJEN 1 (KONVOJEN 2)
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 100955399 C
Koldioxid från fossilt bränsle 221977 C
Koldioxid 101177376 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 66958 M
Svaveldioxid 55539 M
Stoft 229 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 6342000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 108230 C
Koldioxid 6450230 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 8332 M
Svaveldioxid 632 M
Stoft 99 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 54664860 C
Koldioxid från fossilt bränsle 183920 C
Koldioxid 54848780 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 41008,97 M
Svaveldioxid 3557,44 M
Stoft 545,79 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 56179720 C
Koldioxid från fossilt bränsle 325160 C
Koldioxid 56504880 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 49814,04 M
Svaveldioxid 37743,81 M
Stoft 469,07 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 32200500 C
Koldioxid från fossilt bränsle 347000 C
Koldioxid 32547500 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 0 C
Fluorkolväten 0 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 26644 M
Svaveldioxid 23529 M
Stoft 191 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 66842360 C
Koldioxid från fossilt bränsle 358000 C
Koldioxid 67200360 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 0 C
Fluorkolväten 300 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 50848 M
Svaveldioxid 32411 M
Stoft 1971 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 32977830 C
Koldioxid från fossilt bränsle 521940 C
Koldioxid 33499770 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 0 C
Fluorkolväten 600 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 29848 M
Svaveldioxid 11016 M
Stoft 730 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 39693170 C
Koldioxid från fossilt bränsle 331370 C
Koldioxid 40024550 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 2414 C
Fluorkolväten 3020 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 37750,02 M
Svaveldioxid 44788,95 M
Stoft 1268,25 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 67769190 C
Koldioxid från fossilt bränsle 443010 C
Koldioxid 68212210 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 0 C
Fluorkolväten 1680 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 49984,83 M
Svaveldioxid 37765,68 M
Stoft 3241,01 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 64298050 C
Koldioxid från fossilt bränsle 503930 C
Koldioxid 64801986 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 506 C
Fluorkolväten 1055 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 55230 M
Svaveldioxid 57761 M
Stoft 3442 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 71340210 C
Koldioxid från fossilt bränsle 334110 C
Koldioxid 71674330 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 0 C
Fluorkolväten 1660 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 48820 M
Svaveldioxid 41862 M
Stoft 3101 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 125178290 C
Koldioxid från fossilt bränsle 243080 C
Koldioxid 125421370 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 1244 C
Fluorkolväten 940 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 95531 M
Svaveldioxid 5716 M
Stoft 4609 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 91213446 C
Koldioxid från fossilt bränsle 217270 C
Koldioxid 91430716 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 1759 C
Fluorkolväten 1160 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 65527 M
Svaveldioxid 11916 M
Stoft 3092 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 88120495 C
Koldioxid från fossilt bränsle 369799,9 C
Koldioxid 88490294,9 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00000061 C
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 438 C
Fluorkolväten 580 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 66300 M
Stoft, < 10my 2500 M
Svaveldioxid 10600 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 120006000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 293000 C
Koldioxid 120299000 C
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000016 M
Klorfluorkarboner, ofullständigt halogenerade 243 C
Fluorkolväten 640 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 81927 M
Stoft, < 10my 3120 M
Svaveldioxid 10044 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,29 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,21 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,069 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,6 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
24 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
25 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,409 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
72,36 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
17,36 Total Inom landet för bortskaffande M
5,38 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,6 Total Inom landet för bortskaffande M
43,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
101 Total Inom landet för bortskaffande M
13,878 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,15 Total Inom landet för bortskaffande M
13,32 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,44 Total Inom landet för bortskaffande M
11,1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,5 Total Inom landet för bortskaffande M
6,8 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
74 Total Bortskaffande M
124,79 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
166 Total Bortskaffande M
21,7 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
98,7 Total Bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
228 Total Bortskaffande M
3,94 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
189,93 Total Bortskaffande M
17,75 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
238 Total Bortskaffande M
10,1 Total Återvinning M