HAMMARBYVERKET

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.50-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning KONVOJEN 1 (KONVOJEN 2)
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 49618854 C
CO2 fossilt 253692 C
CO2 totalt 49872546 C
NOx 36121 M
SO2 10485 M
Stoft 540 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 51160129 C
CO2 fossilt 277906 C
CO2 totalt 51438035 C
NOx 38204,3 M
SO2 33612,83 M
Stoft 417,66 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 100955399 C
CO2 fossilt 221977 C
CO2 totalt 101177376 C
NOx 66958 M
SO2 55539 M
Stoft 678 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 6342000 C
CO2 fossilt 108230 C
CO2 totalt 6450230 C
NOx 8332 M
SO2 632 M
Stoft 99 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 54664860 C
CO2 fossilt 183920 C
CO2 totalt 54848780 C
NOx 41008,97 M
SO2 3557,44 M
Stoft 545,79 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 56179720 C
CO2 fossilt 325160 C
CO2 totalt 56504880 C
NOx 49814,04 M
SO2 37743,81 M
Stoft 469,07 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 32200500 C
CO2 fossilt 347000 C
CO2 totalt 32547500 C
HCFC 0 C
HFC 0 C
NOx 26644 M
SO2 23529 M
Stoft 191 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 66842360 C
CO2 fossilt 358000 C
CO2 totalt 67200360 C
HCFC 0 C
HFC 300 C
NOx 50848 M
SO2 32411 M
Stoft 1971 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 32977830 C
CO2 fossilt 521940 C
CO2 totalt 33499770 C
HCFC 0 C
HFC 600 C
NOx 29848 M
SO2 11016 M
Stoft 730 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 39693170 C
CO2 fossilt 331370 C
CO2 totalt 40024550 C
HCFC 2414 C
HFC 3020 C
NOx 37750,02 M
SO2 44788,95 M
Stoft 1268,25 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 67769190 C
CO2 fossilt 443010 C
CO2 totalt 68212210 C
HCFC 0 C
HFC 1680 C
NOx 49984,83 M
SO2 37765,68 M
Stoft 3241,01 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 64298050 C
CO2 fossilt 503930 C
CO2 totalt 64801986 C
HCFC 506 C
HFC 1055 C
NOx 55230 M
SO2 57761 M
Stoft 3442 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 71340210 C
CO2 fossilt 334110 C
CO2 totalt 71674330 C
HCFC 0 C
HFC 1660 C
NOx 48820 M
SO2 41862 M
Stoft 3101 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 125178290 C
CO2 fossilt 243080 C
CO2 totalt 125421370 C
HCFC 1244 C
HFC 940 C
NOx 95531 M
SO2 5716 M
Stoft 4609 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 91213446 C
CO2 fossilt 217270 C
CO2 totalt 91430716 C
HCFC 1759 C
HFC 1160 C
NOx 65527 M
SO2 11916 M
Stoft 3092 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 88120495 C
CO2 fossilt 369799,9 C
CO2 totalt 88490294,9 C
DX-ITEQ 0,00000061 C
HCFC 438 C
HFC 580 C
NOx 66300 M
PM10 2500 M
SO2 10600 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 120006000 C
CO2 fossilt 293000 C
CO2 totalt 120299000 C
DX-ITEQ 0,0000016 M
HCFC 243 C
HFC 640 C
NOx 81927 M
PM10 3120 M
SO2 10044 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,29 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,21 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,069 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,6 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
24 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
25 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,409 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
72,36 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
17,36 Total Inom landet för bortskaffande M
5,38 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,6 Total Inom landet för bortskaffande M
43,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
101 Total Inom landet för bortskaffande M
13,878 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,15 Total Inom landet för bortskaffande M
13,32 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,44 Total Inom landet för bortskaffande M
11,1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,5 Total Inom landet för bortskaffande M
6,8 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
74 Total Bortskaffande M
124,79 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
166 Total Bortskaffande M
21,7 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
98,7 Total Bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
228 Total Bortskaffande M
3,94 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
189,93 Total Bortskaffande M
17,75 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
238 Total Bortskaffande M
10,1 Total Återvinning M