FARSTA VÄRMEVERK

Verksamhet enligt PRTR 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
Verksamhet enligt MPF 40.50-i Förbränning
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Stockholm Exergi
Organisationsnummer 556016-9095
Fastighetsbeteckning VÄRMDÖ 1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem SS – EN ISO 14 001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 476000 C
Koldioxid 476000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 467 C
Svaveldioxid 65 C
Stoft 1,31 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 514000 C
Koldioxid 514000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 516 C
Svaveldioxid 112 C
Stoft 16 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 17760 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1319100 C
Koldioxid 1336860 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1338,96 C
Svaveldioxid 291,36 C
Stoft 41,71 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 526000 C
Koldioxid 526000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 0 C
Svaveldioxid 0 C
Stoft 0 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 130000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 140000 C
Koldioxid 270000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 151,2 C
Svaveldioxid 32,9 C
Stoft 4,71 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 328000 C
Koldioxid 328000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 373 C
Svaveldioxid 85 C
Stoft 12,23 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 14000 C
Koldioxid 14000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 0 C
Svaveldioxid 0 C
Stoft 0 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 6600 C
Koldioxid 6600 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 6,6 C
Svaveldioxid 2,88 C
Stoft 0,21 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 67150 C
Koldioxid 67170 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 67,83 C
Svaveldioxid 7,27 C
Stoft 2,1 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 2680 C
Koldioxid 2680 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 2,71 C
Svaveldioxid 0,59 C
Stoft 0,1 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 0 C
Koldioxid 0 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 0 C
Svaveldioxid 0 C
Stoft 0 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 2394900 C
Koldioxid 2394900 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 2532 C
Svaveldioxid 395,2 C
Stoft 78,7 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från biomassa 0 C
Koldioxid från fossilt bränsle 707720 C
Koldioxid 707720 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 707,8 C
Svaveldioxid 113,1 C
Stoft 24,9 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från fossilt bränsle 48100 C
Koldioxid 48100 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 48,46 C
Stoft, < 10my 1,6 C
Svaveldioxid 15,12 C
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Koldioxid från fossilt bränsle 410000 C
Koldioxid 410000 C
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 400,1 M
Stoft, < 10my 12,9 M
Svaveldioxid 128,8 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,036 Total Inom landet för bortskaffande M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,86 Total Inom landet för bortskaffande M
0,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,089 Total Inom landet för bortskaffande M
0,107 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,36 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,59 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,45 Total Återvinning M