SVENSK FREONÅTERVINNING

Verksamhet enligt PRTR 5.(a) Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av farligt avfall
Verksamhet enligt MPF 90.440 Annan återv el. bortskaffande
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation SVENSK FREONÅTERVINNING AB
Organisationsnummer 556072-5946
Fastighetsbeteckning HÄSSELBY VILLASTAD 36:1
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun
Miljöledningssystem ISO 14001 och RAL GZ728

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CFC 5,2 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
4,26 Total Inom landet för bortskaffande M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19,37 Total Bortskaffande M
2790,18 Total Återvinning M