SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

Verksamhet enligt PRTR 4.(e) Anläggningar för industriell framställning av läkemedel genom kemiska eller biologiska processer.
Verksamhet enligt MPF 24.39-i Läkemedel
Vattendistrikt Norra Östersjön
Län Stockholms län
Kommun Stockholm
Organisation Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Organisationsnummer 556038-9321
Fastighetsbeteckning PARADISET 14
Tillsynsmyndighet Stockholms kommun

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 1285 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 14 M
Kol organiskt, totalt 1516 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 3756 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 87 M
Kol organiskt, totalt 3019 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 3341 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 21 M
Kol organiskt, totalt 3234 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 3367 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 129 M
Kol organiskt, totalt 2446 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 5497 M
Kol organiskt, totalt 3127 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 4995 M
Kol organiskt, totalt 2649 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 4865 M
Kol organiskt, totalt 2469 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 3108 M
Kol organiskt, totalt 1725 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 2180 M
Kol organiskt, totalt 1244 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 2360 M
Kol organiskt, totalt 2253 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 2863 M
Kol organiskt, totalt 2111 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 2908 M
Kol organiskt, totalt 1666 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 1160 M
Kväve och kväveföreningar, som N 156 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 3 M
Kol organiskt, totalt 1276 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 3994 M
Kväve och kväveföreningar, som N 1263 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 20 M
Kol organiskt, totalt 2144 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 6213 M
Kväve och kväveföreningar, som N 921 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 18 M
Kol organiskt, totalt 2016 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn 3110 M
Kväve och kväveföreningar, som N 330 M
Fosfor och fosforföreningar, som P 3,07 M
Kol organiskt, totalt 2920 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
13,1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
9,9 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
9,6 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
13,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
16,8 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,5 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
8,8 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
6,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
9,1 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,6 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
8,6 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
18,9 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.