Cementa AB Skövdefabriken

Verksamhet enligt PRTR 3.(c) Anläggningar för framställning av cementklinker eller kalk
Verksamhet enligt MPF 26.70-i Cement, betong, kalk, krita och gips
Vattendistrikt Västerhavet
Län Västra Götalands län
Kommun Skövde
Organisation Cementa AB
Organisationsnummer 556013-5864
Fastighetsbeteckning VÅMB 30:10
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöledningssystem ISO14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 1,71 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,22 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 921 M
Kolmonoxid (Koloxid) 525880 M
Koldioxid från biomassa 16467412 C
Koldioxid från fossilt bränsle 422707315 C
Koldioxid 439174727 C
Krom och kromföreningar, som Cr 11,3 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 3,77 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000005 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 4,65 M
Ammoniak 38186 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 9,65 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 189550 M
Bly och blyföreningar, som Pb 3,47 M
Stoft 3019 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,62 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,11 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 919 M
Kolmonoxid (Koloxid) 513210 M
Koldioxid från biomassa 18376415 C
Koldioxid från fossilt bränsle 440716058 C
Koldioxid 459092473 C
Krom och kromföreningar, som Cr 2,02 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 30,78 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000005 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 3,88 M
Ammoniak 36313 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 14,36 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 167480 M
Bly och blyföreningar, som Pb 3,73 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,42 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,2 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1219 M
Kolmonoxid (Koloxid) 496560 M
Koldioxid från biomassa 17578940 C
Koldioxid från fossilt bränsle 422925390 C
Koldioxid 440504330 C
Krom och kromföreningar, som Cr 1,14 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 32,88 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000006 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 5,01 M
Ammoniak 29876 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 3,05 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 157859 M
Bly och blyföreningar, som Pb 2,32 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,19 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,19 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1112 M
Kolmonoxid (Koloxid) 834089 M
Koldioxid från biomassa 16739220 C
Koldioxid från fossilt bränsle 428891120 C
Koldioxid 445630340 C
Krom och kromföreningar, som Cr 2,02 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 2,07 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000034 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,52 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 1,13 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 181117 M
Bly och blyföreningar, som Pb 0,22 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 2,4 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,4 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 470 M
Kolmonoxid (Koloxid) 932701 M
Koldioxid från biomassa 8923030 C
Koldioxid från fossilt bränsle 398710100 C
Koldioxid 407633130 C
Krom och kromföreningar, som Cr 11,4 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 7,74 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000014 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 3,38 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 12,79 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 176000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 2,92 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 1,24 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,29 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 380 M
Kolmonoxid (Koloxid) 1285000 M
Koldioxid från biomassa 15485000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 369441000 C
Koldioxid 384926000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 2,93 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 49,21 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000003 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 0,91 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 56,67 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 187000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 8,34 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,5 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,08 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 345 M
Kolmonoxid (Koloxid) 962919 M
Koldioxid från biomassa 15960000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 342674000 C
Koldioxid 358634000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 3,1 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 16,86 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000002 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,61 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 3,03 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 133230 M
Bly och blyföreningar, som Pb 1,51 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,59 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,15 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 633 M
Kolmonoxid (Koloxid) 427603 C
Koldioxid från biomassa 15892000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 335051000 C
Koldioxid 350943000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 4,2 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 14,03 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0001 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,87 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 12,84 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 157918 M
Bly och blyföreningar, som Pb 1,96 M
Svaveldioxid 5541 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,82 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,27 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1268 M
Kolmonoxid (Koloxid) 1109000 M
Koldioxid från biomassa 8736000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 317760000 C
Koldioxid 326496000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 3,34 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 25,41 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00068 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 3,17 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 4,56 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 161838 M
Bly och blyföreningar, som Pb 2,91 M
Svaveldioxid 7230 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 1,57 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,46 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1090 M
Kolmonoxid (Koloxid) 575835 M
Koldioxid från biomassa 9329000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 336074000 C
Koldioxid 345404000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 8,32 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 33,15 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000077 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 3,9 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 7,07 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 162245 M
Bly och blyföreningar, som Pb 5,32 M
Svaveldioxid 10615 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 1,46 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,7 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1791 M
Kolmonoxid (Koloxid) 356400 M
Koldioxid från biomassa 5625000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 356913000 C
Koldioxid 362538000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 2,56 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 16,56 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000092 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,77 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 4,43 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 134733 M
Bly och blyföreningar, som Pb 3,36 M
Svaveldioxid 15478 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 3,32 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,1 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 344 M
Kolmonoxid (Koloxid) 429000 M
Koldioxid från biomassa 7573000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 349392000 C
Koldioxid 356965000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 4,59 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 3,5 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000111 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,39 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 5,54 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 119302 M
Bly och blyföreningar, som Pb 1,32 M
Svaveldioxid 4992 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,31 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,52 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 6646 M
Kolmonoxid (Koloxid) 592011 M
Koldioxid från biomassa 10595000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 317219000 C
Koldioxid 327814000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 4,55 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 3,14 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000457 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 2,15 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 3,65 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 122042 M
Bly och blyföreningar, som Pb 1,23 M
Svaveldioxid 3240 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 1,17 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,42 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 619 M
Kolmonoxid (Koloxid) 817000 M
Koldioxid från biomassa 12476000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 383737000 C
Koldioxid 396213000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 3,19 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 5,58 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000064 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 6,3 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 5,54 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 182000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 2,44 M
Svaveldioxid 5695 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0,37 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,11 M
Klor och oorganiska klorföreningar, som HCl 1490 M
Koldioxid från biomassa 6233000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 181002000 C
Koldioxid 467334000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 5,96 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 4,26 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000104 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,24 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 5,37 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 189900 M
Bly och blyföreningar, som Pb 1,31 M
Svaveldioxid 9160 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
245,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
67,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
82 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
59,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
54,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
254 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
532,9 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
238 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
250 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
393 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
281 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
112 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
93 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
4,5 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
209,6 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
290,8 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
342 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
343 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
328 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
584 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2124,4 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
267 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
380 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
258 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
180 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
969 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2057 Total Återvinning C
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.