Heidelberg Materials Cement Sverige AB

Verksamhet enligt PRTR 3.(c) Anläggningar för framställning av cementklinker eller kalk
Verksamhet enligt MPF 26.70-i Cement, betong, kalk, krita och gips
Vattendistrikt Västerhavet
Län Västra Götalands län
Kommun Skövde
Organisation Heidelberg Materials Cement Sverige AB
Organisationsnummer 556013-5864
Fastighetsbeteckning VÅMB 30:10
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöledningssystem ISO14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,19 M
Cd 0,1 M
Cl2,oorg-HCl 399 M
CO (kolmonoxid) 322130 M
CO2 biogent 17359000 C
CO2 fossilt 389497000 C
CO2 totalt 406856000 C
Cr 6,34 M
Cu 5,7 M
DX-ITEQ 0,000003 M
Hg 3,98 M
NH3 37094 M
Ni 5,43 M
NOx 196800 M
Pb 2,85 M
Stoft 2166,01 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 1,71 M
Cd 0,22 M
Cl2,oorg-HCl 921 M
CO (kolmonoxid) 525880 M
CO2 biogent 16467412 C
CO2 fossilt 422707315 C
CO2 totalt 439174727 C
Cr 11,3 M
Cu 3,77 M
DX-ITEQ 0,000005 M
Hg 4,65 M
NH3 38186 M
Ni 9,65 M
NOx 189550 M
Pb 3,47 M
Stoft 3019 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,62 M
Cd 0,11 M
Cl2,oorg-HCl 919 M
CO (kolmonoxid) 513210 M
CO2 biogent 18376415 C
CO2 fossilt 440716058 C
CO2 totalt 459092473 C
Cr 2,02 M
Cu 30,78 M
DX-ITEQ 0,000005 M
Hg 3,88 M
NH3 36313 M
Ni 14,36 M
NOx 167480 M
Pb 3,73 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,42 M
Cd 0,2 M
Cl2,oorg-HCl 1219 M
CO (kolmonoxid) 496560 M
CO2 biogent 17578940 C
CO2 fossilt 422925390 C
CO2 totalt 440504330 C
Cr 1,14 M
Cu 32,88 M
DX-ITEQ 0,000006 M
Hg 5,01 M
NH3 29876 M
Ni 3,05 M
NOx 157859 M
Pb 2,32 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,19 M
Cd 0,19 M
Cl2,oorg-HCl 1112 M
CO (kolmonoxid) 834089 M
CO2 biogent 16739220 C
CO2 fossilt 428891120 C
CO2 totalt 445630340 C
Cr 2,02 M
Cu 2,07 M
DX-ITEQ 0,0000034 M
Hg 0,52 M
Ni 1,13 M
NOx 181117 M
Pb 0,22 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 2,4 M
Cd 0,4 M
Cl2,oorg-HCl 470 M
CO (kolmonoxid) 932701 M
CO2 biogent 8923030 C
CO2 fossilt 398710100 C
CO2 totalt 407633130 C
Cr 11,4 M
Cu 7,74 M
DX-ITEQ 0,000014 M
Hg 3,38 M
Ni 12,79 M
NOx 176000 M
Pb 2,92 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 1,24 M
Cd 0,29 M
Cl2,oorg-HCl 380 M
CO (kolmonoxid) 1285000 M
CO2 biogent 15485000 C
CO2 fossilt 369441000 C
CO2 totalt 384926000 C
Cr 2,93 M
Cu 49,21 M
DX-ITEQ 0,000003 M
Hg 0,91 M
Ni 56,67 M
NOx 187000 M
Pb 8,34 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,5 M
Cd 0,08 M
Cl2,oorg-HCl 345 M
CO (kolmonoxid) 962919 M
CO2 biogent 15960000 C
CO2 fossilt 342674000 C
CO2 totalt 358634000 C
Cr 3,1 M
Cu 16,86 M
DX-ITEQ 0,000002 M
Hg 1,61 M
Ni 3,03 M
NOx 133230 M
Pb 1,51 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,59 M
Cd 0,15 M
Cl2,oorg-HCl 633 M
CO (kolmonoxid) 427603 C
CO2 biogent 15892000 C
CO2 fossilt 335051000 C
CO2 totalt 350943000 C
Cr 4,2 M
Cu 14,03 M
DX-ITEQ 0,0001 M
Hg 1,87 M
Ni 12,84 M
NOx 157918 M
Pb 1,96 M
SO2 5541 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,82 M
Cd 0,27 M
Cl2,oorg-HCl 1268 M
CO (kolmonoxid) 1109000 M
CO2 biogent 8736000 C
CO2 fossilt 317760000 C
CO2 totalt 326496000 C
Cr 3,34 M
Cu 25,41 M
DX-ITEQ 0,00068 M
Hg 3,17 M
Ni 4,56 M
NOx 161838 M
Pb 2,91 M
SO2 7230 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 1,57 M
Cd 0,46 M
Cl2,oorg-HCl 1090 M
CO (kolmonoxid) 575835 M
CO2 biogent 9329000 C
CO2 fossilt 336074000 C
CO2 totalt 345404000 C
Cr 8,32 M
Cu 33,15 M
DX-ITEQ 0,0000077 M
Hg 3,9 M
Ni 7,07 M
NOx 162245 M
Pb 5,32 M
SO2 10615 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 1,46 M
Cd 0,7 M
Cl2,oorg-HCl 1791 M
CO (kolmonoxid) 356400 M
CO2 biogent 5625000 C
CO2 fossilt 356913000 C
CO2 totalt 362538000 C
Cr 2,56 M
Cu 16,56 M
DX-ITEQ 0,0000092 M
Hg 1,77 M
Ni 4,43 M
NOx 134733 M
Pb 3,36 M
SO2 15478 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3,32 M
Cd 0,1 M
Cl2,oorg-HCl 344 M
CO (kolmonoxid) 429000 M
CO2 biogent 7573000 C
CO2 fossilt 349392000 C
CO2 totalt 356965000 C
Cr 4,59 M
Cu 3,5 M
DX-ITEQ 0,0000111 M
Hg 1,39 M
Ni 5,54 M
NOx 119302 M
Pb 1,32 M
SO2 4992 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,31 M
Cd 0,52 M
Cl2,oorg-HCl 6646 M
CO (kolmonoxid) 592011 M
CO2 biogent 10595000 C
CO2 fossilt 317219000 C
CO2 totalt 327814000 C
Cr 4,55 M
Cu 3,14 M
DX-ITEQ 0,0000457 M
Hg 2,15 M
Ni 3,65 M
NOx 122042 M
Pb 1,23 M
SO2 3240 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 1,17 M
Cd 0,42 M
Cl2,oorg-HCl 619 M
CO (kolmonoxid) 817000 M
CO2 biogent 12476000 C
CO2 fossilt 383737000 C
CO2 totalt 396213000 C
Cr 3,19 M
Cu 5,58 M
DX-ITEQ 0,000064 M
Hg 6,3 M
Ni 5,54 M
NOx 182000 M
Pb 2,44 M
SO2 5695 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,37 M
Cd 0,11 M
Cl2,oorg-HCl 1490 M
CO2 biogent 6233000 C
CO2 fossilt 181002000 C
CO2 totalt 467334000 C
Cr 5,96 M
Cu 4,26 M
DX-ITEQ 0,0000104 M
Hg 1,24 M
Ni 5,37 M
NOx 189900 M
Pb 1,31 M
SO2 9160 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
167,5 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
245,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
67,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
82 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
59,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
54,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
254 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
532,9 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
238 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
250 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
393 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
281 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
112 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
93 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
10,3 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
4,5 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
164,91 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
209,6 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
290,8 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
342 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
343 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
328 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
584 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2124,4 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
267 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
380 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
258 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
180 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
969 Total Återvinning C
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2057 Total Återvinning C
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.