Cementa AB, Slitefabriken

Verksamhet enligt PRTR 3.(c) Anläggningar för framställning av cementklinker eller kalk
Verksamhet enligt MPF 26.70-i Cement, betong, kalk, krita och gips
Vattendistrikt Södra Östersjön
Län Gotlands län
Kommun Gotland
Organisation Cementa AB
Organisationsnummer 556013-5864
Fastighetsbeteckning OTHEM FILE 1:13 (OTHEM ÖSTERBY 1:214, OTHEM KLINTS 1:10, OTHEM NÄRS 1:180, OTHEM YTINGS 1:29, OTHEM ÖSTERBY 1:108)
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Gotlands län
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 3,46 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,97 M
Kolmonoxid (Koloxid) 6350966 M
Koldioxid från biomassa 181046000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1440165000 C
Koldioxid 1621211000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 19,28 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 282,2 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000956 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 4,99 M
Ammoniak 20702 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 53,82 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1144487 M
Bly och blyföreningar, som Pb 39 M
Svaveldioxid 143604 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 407,11 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 3,22 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,95 M
Kolmonoxid (Koloxid) 6753014 M
Koldioxid från biomassa 164368000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1460095000 C
Koldioxid 1624463000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 36,47 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 196,18 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000273 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,22 M
Ammoniak 27077 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 163,56 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1404456 M
Bly och blyföreningar, som Pb 39,62 M
Svaveldioxid 189601 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 314,99 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 2,66 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,72 M
Kolmonoxid (Koloxid) 4087834 M
Koldioxid från biomassa 173669000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1362811000 C
Koldioxid 1536480000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 22,38 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 73,23 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00002546 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 5,69 M
Ammoniak 32427 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 98,28 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1408786 M
Bly och blyföreningar, som Pb 34,57 M
Svaveldioxid 61409 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 321,28 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 3,32 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,77 M
Kolmonoxid (Koloxid) 5029000 M
Koldioxid från biomassa 206596000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1533816000 C
Koldioxid 1740412000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 38,2 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 156,7 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,00002 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 14,9 M
Ammoniak 28160 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 67,2 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1558000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 40,9 M
Svaveldioxid 40608 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 280 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 5,28 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 5,9 M
Kolmonoxid (Koloxid) 4240000 M
Koldioxid från biomassa 155268000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1601842000 C
Koldioxid 1757110000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 46,1 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 638 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000015 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 2 M
Ammoniak 15524 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 69 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1454000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 131,8 M
Svaveldioxid 40880 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 751 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 2,65 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,46 M
Kolmonoxid (Koloxid) 4650000 M
Koldioxid från biomassa 162146000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1741741000 C
Koldioxid 1903887000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 36,29 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 91,31 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000016 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 3,29 M
Ammoniak 23340 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 47,47 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1375000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 45,9 M
Svaveldioxid 47720 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 553 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 4,7 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 3,1 M
Kolmonoxid (Koloxid) 4671000 M
Koldioxid från biomassa 162407000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1763629000 C
Koldioxid 1926036000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 60,1 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 295 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000023 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 8,2 M
Ammoniak 21320 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 58,7 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1298000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 117,6 M
Svaveldioxid 81920 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 570 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 2,3 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 2,9 M
Kolmonoxid (Koloxid) 4528000 M
Koldioxid från biomassa 121146000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1576771000 C
Koldioxid 1697917000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 18,1 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 223 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000022 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 8,7 M
Ammoniak 21368 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 14,7 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1193000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 66,2 M
Svaveldioxid 101000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1377 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 4,7 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 3,4 M
Kolmonoxid (Koloxid) 3556000 M
Koldioxid från biomassa 153039000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1566602000 C
Koldioxid 1719641000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 74,4 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 102 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000022 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 4,4 M
Ammoniak 20766 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 53,7 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1234000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 179,3 M
Svaveldioxid 69500 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 764 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 3 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 2,34 M
Kolmonoxid (Koloxid) 4302543 M
Koldioxid från biomassa 109677000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1826904000 C
Koldioxid 1936581000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 28,5 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 51,8 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000017 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 8,4 M
Ammoniak 38220 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 546 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1301000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 88,8 M
Svaveldioxid 35300 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 288 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 8,22 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 3,95 M
Kolmonoxid (Koloxid) 2627000 M
Koldioxid från biomassa 104077000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1572791000 C
Koldioxid 1676868000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 39,65 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 70,35 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000014 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,02 M
Ammoniak 42787 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 56 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 1187000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 192,6 M
Svaveldioxid 20400 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 327 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 6,65 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,63 M
Kolmonoxid (Koloxid) 2264000 M
Koldioxid från biomassa 98172000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1481639000 C
Koldioxid 1579811000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 25,4 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 33,81 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000011 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,02 M
Ammoniak 35300 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 23,43 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 919000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 45,75 M
Svaveldioxid 15000 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1000 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 7,93 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 2,44 M
Kolmonoxid (Koloxid) 2505000 M
Koldioxid från biomassa 95459000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 487913000 C
Koldioxid 1408645000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 40,5 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 102 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000042 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 6,2 M
Ammoniak 33200 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 30,9 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 912000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 161 M
Svaveldioxid 26800 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 1142 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 2,61 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 1,07 M
Kolmonoxid (Koloxid) 3030000 M
Koldioxid från biomassa 83041000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 1541171000 C
Koldioxid 1624212000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 36,3 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 53,3 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,000025 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 3,67 M
Ammoniak 45800 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 40,15 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 960000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 68,5 M
Svaveldioxid 9900 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 400 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Arsenik och arsenikföreningar, som As 0 M
Kadmium och kadmiumföreningar, som Cd 0,99 M
Kolmonoxid (Koloxid) 2438000 M
Koldioxid från biomassa 36417000 C
Koldioxid från fossilt bränsle 443238000 C
Koldioxid 1427914000 C
Krom och kromföreningar, som Cr 50,3 M
Koppar och kopparföreningar, som Cu 40,6 M
Dioxin, TCDD-ekvivalenter, Internationell beräknin 0,0000383 M
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg 1,79 M
Ammoniak 28300 M
Nickel och nickelföreningar, som Ni 37,3 M
Kväveoxider (NO+NO2) som kvävedioxid 940000 M
Bly och blyföreningar, som Pb 32,8 M
Svaveldioxid 40,5 M
Zink och zinkföreninger, som Zn 425,3 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
305,041 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,778 Total Inom landet för bortskaffande M
307,03 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
37,8 Total Inom landet för bortskaffande M
276 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
26,7 Total Inom landet för bortskaffande M
156 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
36,7 Total Inom landet för bortskaffande M
208 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19,8 Total Inom landet för bortskaffande M
241 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,4 Total Inom landet för bortskaffande M
220 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
31,1 Total Inom landet för bortskaffande M
209,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,5 Total Inom landet för bortskaffande M
351,5 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5E-05 Total Inom landet för bortskaffande M
384,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
6,6 Total Inom landet för bortskaffande M
176,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,7 Total Inom landet för bortskaffande M
130 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5 Total Inom landet för bortskaffande M
129,9 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
25,2 Total Inom landet för bortskaffande M
255,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
408 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
646,613 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
375,482 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
527 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
549 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
630 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
799 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
559 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1056 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
824 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
716,9 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1372,3 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
915 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
507,1 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
589,1 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2460 Total Återvinning M