Heidelberg Materials Cement AB, slitefabriken

Verksamhet enligt PRTR 3.(c) Anläggningar för framställning av cementklinker eller kalk
Verksamhet enligt MPF 26.70-i Cement, betong, kalk, krita och gips
Vattendistrikt Södra Östersjön
Län Gotlands län
Kommun Gotland
Organisation Heidelberg Materials Cement Sverige AB
Organisationsnummer 556013-5864
Fastighetsbeteckning OTHEM FILE 1:13 (OTHEM ÖSTERBY 1:214, OTHEM KLINTS 1:10, OTHEM NÄRS 1:180, OTHEM YTINGS 1:29, OTHEM ÖSTERBY 1:108)
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Gotlands län
Miljöledningssystem ISO 14001

Excel Diagram

Utsläpp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 4,63 M
Cd 0,82 M
CO (kolmonoxid) 4910299 M
CO2 biogent 174237000 C
CO2 fossilt 1337734000 C
CO2 totalt 1511971000 C
Cr 169,94 M
Cu 163,74 M
DX-ITEQ 0,000024 M
Hg 22,38 M
NH3 28348 M
Ni 110,81 M
NOx 1023689 M
Pb 55,16 M
SO2 143320 M
Zn 2016,81 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 4,34 M
Cd 0,63 M
CO (kolmonoxid) 4511553 M
CO2 biogent 149999000 C
CO2 fossilt 1364133000 C
CO2 totalt 1514132000 C
Cr 48,22 M
Cu 134,96 M
DX-ITEQ 0,00007 M
Hg 2,52 M
NH3 33124,51 M
Ni 72,91 M
NOx 1147559 M
Pb 30,68 M
SO2 124618 M
Zn 394,61 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3,46 M
Cd 0,97 M
CO (kolmonoxid) 6350966 M
CO2 biogent 181046000 C
CO2 fossilt 1440165000 C
CO2 totalt 1621211000 C
Cr 19,28 M
Cu 282,2 M
DX-ITEQ 0,0000956 M
Hg 4,99 M
NH3 20702 M
Ni 53,82 M
NOx 1144487 M
Pb 39 M
SO2 143604 M
Zn 407,11 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3,22 M
Cd 0,95 M
CO (kolmonoxid) 6753014 M
CO2 biogent 164368000 C
CO2 fossilt 1460095000 C
CO2 totalt 1624463000 C
Cr 36,47 M
Cu 196,18 M
DX-ITEQ 0,0000273 M
Hg 1,22 M
NH3 27077 M
Ni 163,56 M
NOx 1404456 M
Pb 39,62 M
SO2 189601 M
Zn 314,99 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 2,66 M
Cd 0,72 M
CO (kolmonoxid) 4087834 M
CO2 biogent 173669000 C
CO2 fossilt 1362811000 C
CO2 totalt 1536480000 C
Cr 22,38 M
Cu 73,23 M
DX-ITEQ 0,00002546 M
Hg 5,69 M
NH3 32427 M
Ni 98,28 M
NOx 1408786 M
Pb 34,57 M
SO2 61409 M
Zn 321,28 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3,32 M
Cd 0,77 M
CO (kolmonoxid) 5029000 M
CO2 biogent 206596000 C
CO2 fossilt 1533816000 C
CO2 totalt 1740412000 C
Cr 38,2 M
Cu 156,7 M
DX-ITEQ 0,00002 M
Hg 14,9 M
NH3 28160 M
Ni 67,2 M
NOx 1558000 M
Pb 40,9 M
SO2 40608 M
Zn 280 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 5,28 M
Cd 5,9 M
CO (kolmonoxid) 4240000 M
CO2 biogent 155268000 C
CO2 fossilt 1601842000 C
CO2 totalt 1757110000 C
Cr 46,1 M
Cu 638 M
DX-ITEQ 0,000015 M
Hg 2 M
NH3 15524 M
Ni 69 M
NOx 1454000 M
Pb 131,8 M
SO2 40880 M
Zn 751 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 2,65 M
Cd 1,46 M
CO (kolmonoxid) 4650000 M
CO2 biogent 162146000 C
CO2 fossilt 1741741000 C
CO2 totalt 1903887000 C
Cr 36,29 M
Cu 91,31 M
DX-ITEQ 0,000016 M
Hg 3,29 M
NH3 23340 M
Ni 47,47 M
NOx 1375000 M
Pb 45,9 M
SO2 47720 M
Zn 553 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 4,7 M
Cd 3,1 M
CO (kolmonoxid) 4671000 M
CO2 biogent 162407000 C
CO2 fossilt 1763629000 C
CO2 totalt 1926036000 C
Cr 60,1 M
Cu 295 M
DX-ITEQ 0,000023 M
Hg 8,2 M
NH3 21320 M
Ni 58,7 M
NOx 1298000 M
Pb 117,6 M
SO2 81920 M
Zn 570 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 2,3 M
Cd 2,9 M
CO (kolmonoxid) 4528000 M
CO2 biogent 121146000 C
CO2 fossilt 1576771000 C
CO2 totalt 1697917000 C
Cr 18,1 M
Cu 223 M
DX-ITEQ 0,000022 M
Hg 8,7 M
NH3 21368 M
Ni 14,7 M
NOx 1193000 M
Pb 66,2 M
SO2 101000 M
Zn 1377 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 4,7 M
Cd 3,4 M
CO (kolmonoxid) 3556000 M
CO2 biogent 153039000 C
CO2 fossilt 1566602000 C
CO2 totalt 1719641000 C
Cr 74,4 M
Cu 102 M
DX-ITEQ 0,000022 M
Hg 4,4 M
NH3 20766 M
Ni 53,7 M
NOx 1234000 M
Pb 179,3 M
SO2 69500 M
Zn 764 M
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3 M
Cd 2,34 M
CO (kolmonoxid) 4302543 M
CO2 biogent 109677000 C
CO2 fossilt 1826904000 C
CO2 totalt 1936581000 C
Cr 28,5 M
Cu 51,8 M
DX-ITEQ 0,000017 M
Hg 8,4 M
NH3 38220 M
Ni 546 M
NOx 1301000 M
Pb 88,8 M
SO2 35300 M
Zn 288 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 8,22 M
Cd 3,95 M
CO (kolmonoxid) 2627000 M
CO2 biogent 104077000 C
CO2 fossilt 1572791000 C
CO2 totalt 1676868000 C
Cr 39,65 M
Cu 70,35 M
DX-ITEQ 0,000014 M
Hg 1,02 M
NH3 42787 M
Ni 56 M
NOx 1187000 M
Pb 192,6 M
SO2 20400 M
Zn 327 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 6,65 M
Cd 1,63 M
CO (kolmonoxid) 2264000 M
CO2 biogent 98172000 C
CO2 fossilt 1481639000 C
CO2 totalt 1579811000 C
Cr 25,4 M
Cu 33,81 M
DX-ITEQ 0,000011 M
Hg 1,02 M
NH3 35300 M
Ni 23,43 M
NOx 919000 M
Pb 45,75 M
SO2 15000 M
Zn 1000 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 7,93 M
Cd 2,44 M
CO (kolmonoxid) 2505000 M
CO2 biogent 95459000 C
CO2 fossilt 487913000 C
CO2 totalt 1408645000 C
Cr 40,5 M
Cu 102 M
DX-ITEQ 0,000042 M
Hg 6,2 M
NH3 33200 M
Ni 30,9 M
NOx 912000 M
Pb 161 M
SO2 26800 M
Zn 1142 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 2,61 M
Cd 1,07 M
CO (kolmonoxid) 3030000 M
CO2 biogent 83041000 C
CO2 fossilt 1541171000 C
CO2 totalt 1624212000 C
Cr 36,3 M
Cu 53,3 M
DX-ITEQ 0,000025 M
Hg 3,67 M
NH3 45800 M
Ni 40,15 M
NOx 960000 M
Pb 68,5 M
SO2 9900 M
Zn 400 E
Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0 M
Cd 0,99 M
CO (kolmonoxid) 2438000 M
CO2 biogent 36417000 C
CO2 fossilt 443238000 C
CO2 totalt 1427914000 C
Cr 50,3 M
Cu 40,6 M
DX-ITEQ 0,0000383 M
Hg 1,79 M
NH3 28300 M
Ni 37,3 M
NOx 940000 M
Pb 32,8 M
SO2 40,5 M
Zn 425,3 M

Farligt avfall, för behandling utomlands

Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.
Det finns inget avfall rapporterat för den här anläggningen för valt år.

Farligt avfall, för behandling inom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
18,06 Total Inom landet för bortskaffande M
319,037 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1,9 Total Inom landet för bortskaffande M
395,593 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
305,041 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,778 Total Inom landet för bortskaffande M
307,03 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
37,8 Total Inom landet för bortskaffande M
276 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
26,7 Total Inom landet för bortskaffande M
156 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
36,7 Total Inom landet för bortskaffande M
208 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
19,8 Total Inom landet för bortskaffande M
241 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
0,4 Total Inom landet för bortskaffande M
220 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
31,1 Total Inom landet för bortskaffande M
209,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
15,5 Total Inom landet för bortskaffande M
351,5 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5E-05 Total Inom landet för bortskaffande M
384,4 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
6,6 Total Inom landet för bortskaffande M
176,2 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2,7 Total Inom landet för bortskaffande M
130 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
5 Total Inom landet för bortskaffande M
129,9 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
25,2 Total Inom landet för bortskaffande M
255,7 Total Inom landet för återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
408 Total Inom landet för återvinning M

Icke farligt avfall, för behandling inom och utom Sverige

Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
744,175 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
180,823 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
646,613 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
375,482 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
527 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
549 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
630 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
799 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
559 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1056 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
824 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
716,9 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
1372,3 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
915 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
507,1 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
589,1 Total Återvinning M
Mängd (ton) Typ Behandlingssätt Metod
2460 Total Återvinning M