Utsläpp till vatten

Andfamilj i Sandasjön. Foto: Staffan Ågren
Andfamilj i Sandasjön. Foto: Staffan Ågren

Här presenteras uppgifter om den årliga tillförseln av metallerna kadmium, koppar, nickel, bly, zink och kvicksilver samt näringsämnena kväve och fosfor till vatten (sjöar, vattendrag och kust). Uppgifterna gör det möjligt för dig att jämföra utsläpp och utsläppskällor i Sverige som helhet och per vattendistrikt och att få en helhetsbild av vilka utsläpp till vatten av ämnena som finns i landet. I dagsläget presenteras utsläpp till vatten av metaller och näringsämnen genom manuellt framtagna, statiska diagram. Du kommer till presentationen genom att klicka i menyn till höger på den här sidan.