Andra ämnen

Läs mer om kemisk syreförbrukning och slam för att veta mer om miljöeffekter, källor och spridning, samt vilka internationella överenskommelser och regleringar som finns.