Andra gaser

Andra gaser inkluderar bland annat försurande ämnen, ämnen som bryter ned ozonlagret och ämnen som orsakar övergödning i sjöar och hav.

Läs under respektive ämne för att veta mer om effekterna på hälsa och miljö, källor och spridning av de olika ämnena samt vilka internationella överenskommelser och regleringar som finns.