Växthusgaser

Växthusgaser är ämnen som bidrar till ökad växthusgaseffekt och uppvärmning av jorden. Olika växthusgaser har olika stark påverkan på klimatet.

Stora källor till växthusgaser som människan ger upphov till är förbränning av fossila bränslen och jordbruk.Eftersom alla växthusgaser är just gaser finns de i luften.

Ökning av växthusgaser i atmosfären är ett globalt problem och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser sker på global och lokal nivå. Sverige rapporterar utsläpp av växthusgaser bland annat till Klimatkonventionen (UNFCCC).