Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används för att hindra att djur, växter eller mikroorganismer, till exempel svampar, orsakar skador och besvär för människors hälsa eller egendom.

Bekämpningsmedel kan delas upp i växtskyddsmedel, som används  inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk, och biocider, som innefattar alla andra bekämpningsmedel. Några exempel på biocider är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger. 

Utöver Isodrin och trifenyltenn som finns beskrivna här, finns det en rad andra bekämpningsmedel som ska rapporteras till utsläppsregistret, men som är förbjudna i Sverige. Trots att de har varit förbjudna sedan länge kan man fortfarande hitta dem i vår miljö.

Läs under respektive ämne för att veta mer om effekterna på hälsa och miljö, källor och spridning av de olika ämnena samt vilka internationella överenskommelser och regleringar som finns.