Metaller

Gruppen metaller består av metaller med olika grader av skadlighet på miljö och hälsa. Kvicksilver, kadmium och bly är speciellt skadliga. Metaller är grundämnen som inte kan förstöras, men som kan förekomma i olika föreningar tillsammans med andra grundämnen. 

Läs under respektive ämne för att veta mer om effekterna på hälsa och miljö, källor och spridning av de olika ämnena samt vilka internationella överenskommelser och regleringar som finns.