Lista över anläggningar med utsläpp

Du har sökt

Kommun: Stockholm
Excel Diagram

Stockholms län

Stockholm

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 1285 M
P-tot - - 14 M
TOC - - 1516 M