Klorider (Cl-tot)

Cl-tot, Klorider, som Cl

Namn PRTR

Klorider (som totalt Cl)

CAS nr

-

Molekylformel

-

 Klorider är en grupp av ämnen där klor förekommer i förening med ett annat grundämne. Exempel på klorider är natriumklorid (vanligt bordssalt), kaliumklorid och kalciumklorid som är vita, fasta ämnen som är lättlösliga i vatten. Väteklorid är en giftig, färglös gas med skarp lukt som är lättlöslig i vatten och bildar saltsyra i vattenlösning.1


Användning


Natriumklorid, dvs. vanligt salt, används förutom som smakförstärkare i mat till exempel till att salta vägar för att ta bort is och för produktion av klor och kaustik soda.
2 Kaliumklorid används bland annat för produktion av gödsel, sprängmedel och som tillsatts i livsmedel.3, 4 Väteklorid används för många olika applikationer, till exempel rengöring, inläggning av mat, elektroplätering, garvning av läder och för produktion av en mängd olika produkter.5


Källor och spridningsvägar


Klorid är vanligt förekommande i naturen, framför allt i havet och i mineraler, i form av till exempel natriumklorid och kaliumklorid och transporteras lätt i miljön.
6 Antropogena utsläpp av klorider kommer bland annat från saltning av vägar, jordbruk och avlopp.7 Väteklorid kan släppas ut i miljön vid vulkanutbrott och kan också bildas vid förbränning av många typer av plaster.8


Miljö- och hälsoeffekter


Höga kloridkoncentrationer i jorden skadar växter genom att minska fotosyntesens kapacitet. Olika kloridföreningar har olika effekt på miljö och människa, väteklorid är till exempel akut giftigt och bildar saltsyra, som är frätande, vid kontakt med vatten. Utsläpp av stora mängder salt till sötvattensjöar och vattendrag kan rubba ekosystemet. Vägsalt kan orsaka salta jordar som skadar vegetationen.

Klorid är ett essentiellt ämne och är nödvändigt för cellernas funktion.9 Det är osäkert om intag av stora mängder klorid är skadligt för människan.10

Internationella överenskommelser och regleringar


FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av klorider (som totalt Cl).--------------------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Kemsearch.aspx
2 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/salt 
3 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/guidelines-canadian-drinking-water-quality-guideline-technical-document-chloride.html
4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4873#section=Uses
5 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=147
6 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/guidelines-canadian-drinking-water-quality-guideline-technical-document-chloride.html
7 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chloride.pdf
8 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=147
9 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chloride.pdf
10 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/guidelines-canadian-drinking-water-quality-guideline-technical-document-chloride.html