Cyanider (CN-tot)

CN-tot, Cyanider, som CN

Namn PRTR

Cyanider (som totalt CN)

CAS nr

-

Molekylformel

-

 Cyanid består av kol och kväve i förening. Det förekommer vanligtvis i kombination med väte, natrium och kalium. Vätgascyanid är en färglös gas med en svag lukt av bittermandel som löses med vatten och alkohol. Natrium- och kaliumcyanider är fasta vita ämnen som lätt löses i vatten och med samma svaga doft av bittermandel som vätgascyanid.1
 

Användning


Cyanider och vätecyanid används vid elektroplätering, metallurgi, produktion av organiska kemikalier, fotografisk utrustning, tillverkning av plast och vissa gruvprocesser.
2 Vätecyanid används även som bekämpningsmedel mot insekter, leddjur och mindre ryggradsdjur.3
 

Källor och spridningsvägar


Cyanider tillförs atmosfären, vatten och mark både genom naturliga och genom antropogena källor.
4 Vissa bakterier, svampar och alger kan producera cyanid. I vissa vegetabiliska livsmedel och växter uppstår cyanider naturligt som en del av sockerarter eller andra naturligt förekommande föreningar.5 På Europanivå är avloppsreningsverk och metallindustrin de stora punktkällor som bidrar mest till utsläppen till vatten.6
 

Miljö- och hälsoeffekter


Cyanider klassas som mycket giftigt för vattenlevade organismer och resulterar i långtidseffekter. För människa klassas cyanider som dödliga vid förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring.
7
 

Internationella överenskommelser och regleringar


Cyanider regleras av EU:s Industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU). FN:s PRTR-protokoll och EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av cyanider.----------------------------------------------------------------------------------

1 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/kemsearch.aspx?id
2 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/index.asp
3 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/kemsearch.aspx?id
4 https://www.atsdr.cdc.gov/substances/index.asp
5 https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=71&tid=19#bookmark03
6 http://prtr.ec.europa.eu/
7 https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/kemsearch.aspx?id