Lista över anläggningar

Du har sökt

Kommun: Stockholm
Antal träffar: 17

Anläggning Län Kommun Verksamhetsområde
OCTAPHARMA-HORNSBERG Stockholms län Stockholm 4.(e) Anläggningar för industriell framställning av läkemedel genom kemiska eller biologiska processer.
RECIPHARM STOCKHOLM AB Stockholms län Stockholm 4.(e) Anläggningar för industriell framställning av läkemedel genom kemiska eller biologiska processer.
MULTI CAD AB Stockholms län Stockholm 2.(f) Anläggningar för ytbehandling av metaller och plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process
ASK Chemicals Scandinavia AB Stockholms län Stockholm 4.(a) Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM Stockholms län Stockholm 4.(e) Anläggningar för industriell framställning av läkemedel genom kemiska eller biologiska processer.
HENRIKSDALS RENINGSVERK Stockholms län Stockholm 5.(f) Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
BROMMA RENINGSVERK Stockholms län Stockholm 5.(f) Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
SVENSK FREONÅTERVINNING Stockholms län Stockholm 5.(a) Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av farligt avfall
AKALLA VÄRMEVERK Stockholms län Stockholm 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
HÄSSELBYVERKET Stockholms län Stockholm 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
HÖGDALENVERKET Stockholms län Stockholm 5.(b) Anläggningar för förbränning av icke-farligt avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall[7]
ENERGIANLÄGGNING SÖS Stockholms län Stockholm 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
VÄRTAVERKET Stockholms län Stockholm 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
ÅRSTA VÄRMEVERK Stockholms län Stockholm 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
HAMMARBYVERKET Stockholms län Stockholm 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
FARSTA VÄRMEVERK Stockholms län Stockholm 1.(c) Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar
giggen Stockholms län Stockholm 1.(b) Anläggningar för förgasning och kondensering