Lista över anläggningar med utsläpp

Du har sökt

Excel Diagram

AAK Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO (kolmonoxid) 55041 C - -
CO2 biogent 73964630 C - -
CO2 fossilt 5159070 C - -
CO2 totalt 79123700 C - -
NH3 236 E - -
NMVOC 78953 E - -
NOx 65759 E - -
N-tot - 5345 M -
P-tot - 344 M -
SO2 1316 E - -
Stoft 3062 E - -

AB CA Cedergren

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 303955 C - -

AB ELEKTROKOPPAR

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cu 26,6 C - -
DX-ITEQ 0,000012 E - -
NMVOC 16200 E - -

AB Nyhems Ytbehandling

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - - 0,38 M
Cu - - 1,36 M
F-tot - - 111,4 M
Ni - - 1,19 M
Zn - - 2,17 M

AB Spångens Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 3955 C - -

AB Widtsköfle

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2400 C - -

ABB AB Composite

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 E - -
CO2 fossilt 0 E - -
CO2 totalt 0 E - -
Xylener 1500 E - -

Adlerskogs avfallsupplag

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 50 E

Ahlstrom-Munksjö AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
COD-Cr - 99700 M -
N-tot - 76600 M -

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 3479 M -
As 4,3 C 4,1 M -
Cd 2,5 C 4,5 M -
Cl2,oorg-HCl 2155 M - -
CO2 biogent 418654000 C - -
CO2 fossilt 15521000 C - -
CO2 totalt 434175000 C - -
COD-Cr - 2342000 M -
Cu 12,1 C 30 M -
DX-ITEQ 0,000003 C - -
Hg 0,4 C - -
NH3 53160 C - -
Ni 61 C - -
NMVOC 281260 C - -
NOx 234000 M - -
N-tot - 30000 M -
Pb 14 C 8,6 M -
PM10 76200 M - -
P-tot - 7300 M -
SO2 5400 M - -
Stoft 76200 M - -
TOC - 768000 M -
Zn - 552 M -

Ahlstrom-Munksjö Ställdalen AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 320 M -
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 12068000 C - -
CO2 totalt 12068000 C - -
NOx 3910 C - -
N-tot - 1160 M -
P-tot - 70 M -
SlamT-arv - 9710 M -
Stoft 6 C - -
TOC - 24100 M -

AKALLA VÄRMEVERK

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 6538450 C - -
CO2 fossilt 409171 C - -
CO2 totalt 6947621 C - -
NOx 3856 M - -
SO2 189 C - -
Stoft 193 M - -

Akzo Nobel Adhesives AB, Pergopak

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
COD-Cr - 68000 M -
N-tot - 15900 M -

Akzo Nobel Adhesives AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Fenoler 6,3 C 14 M -
NMVOC 9223 C - -
N-tot - 10167 M -
TOC - 4227 M -

Akzo Nobel Decorative/Industrial Coatings

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 26000 M - -
Xylener 4320 M - -

Algol Chemicals AB, Kvarntorp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 1013 C - -

Allyleterfabriken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 1426 M
NMVOC 0 M - -
TOC - - 25549 M

Allöverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 102,8 C -
Cd - 0,003 C -
CO (kolmonoxid) 76447,67 C - -
CO2 biogent 144250120 C - -
CO2 fossilt 141010 C - -
CO2 totalt 144391130 C - -
COD-Cr - 685 C -
Cr - 0,017 C -
Cu - 0,047 C -
Hg - 0,003 C -
NH3 293,4 C - -
Ni - 0,017 C -
NOx 57494 C - -
N-tot - 2649 C -
Pb - 0,017 C -
P-tot - 2,3 C -
SO2 439 C - -
Stoft 735,84 C - -
Zn - 0,069 C -

ALUFLUOR AKTIEBOLAG

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 0,983 M -
CO2 biogent 2072000 C - -
CO2 fossilt 0 C - -
CO2 totalt 2072000 C - -
F2,oorg-HF 354 M - -
F-tot - 6561 M -
Hg - 0 M -
NOx 5920 C - -
Stoft 0 M - -

Alvesta Galvaniseringsverkstad

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 0 M -
Zn - 1,63 M -

Alviksgårdens Lantbruk AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 39003 C - -

Amundsgård (f.d. Granefeldts djurstall)

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2384 C - -

Andersfälts Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4453 C - -

Angereds Värmecentral

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NOx 738 C - -
SO2 325 C - -
Stoft 212 C - -

Ankarsunds fiskodling

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
P-tot - 92 C -

Annelunds Avfallsupplag

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CH4 174000 C - -

Annelövsgrisen AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 9198 C - -

Appuna

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 17892 C - -

AR Packaging Flexibles AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 0,54 M
CO2 biogent 483000 C - -
CO2 fossilt 818000 C - -
CO2 totalt 1301000 C - -
HFC 0 M - -
NMVOC 19230 C - -
NOx 1300 C - -

Arboga Hårdkrom AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr 5 C 0,067 M -
F-tot - 0,202 M -
Pb - 0,001 M -

Arboga värmeverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NOx 21016 M - -
SO2 138 M - -
Stoft 1009 M - -

ARCTIC PAPER GRYCKSBO AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 12592 M -
NOx 13487 M - -
N-tot - 7916 M -
P-tot - 142 M -
SO2 0 C - -
Stoft 157 M - -

Arctic Paper Munkedals AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 321 M -
BOD7 - 19488 M -
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 25193000 C - -
CO2 totalt 25193000 C - -
NOx 12147 M - -
P-tot - 374 M -

Ardagh Glass Limmared AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 2,21 M - -
Cd 0,05 M - -
Cl2,oorg-HCl 1852 M - -
CO2 biogent 0 E - -
CO2 fossilt 60766093 C - -
CO2 totalt 60766093 C - -
Cr 1,103 M - 0,00697 M
F2,oorg-HF 74,932 M - -
F-tot - - 1,94 M
Hg 0,46 M - -
NH4-N - - 37 M
NMVOC 1974 C - -
NOx 214942 M - -
Pb 5,631 M - 0,00097 M
PM10 397 M - -
SO2 128011 M - -
TOC - 424 M -

Arendals Kraftstation

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 700000 C - -
CO2 totalt 700000 C - -
NOx 2478 C - -
SO2 21,9 C - -
Stoft 6,56 C - -

ARLA

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
COD-Cr - - 510175 M
N-tot - - 9618 M
P-tot - - 1836 M
TOC - - 108105 M

Arla Foods AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 368520 M
COD-Cr - - 919780 M
N-tot - - 92411 M
P-tot - - 13490 M

Arla Foods AB, Falkenbergsmeje

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 258484 M
COD-Cr - - 505051 M
N-tot - - 13641 M
P-tot - - 2609 M
TOC - - 117458 M

Arla Foods AB, Jönköpingsmejeri

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
N-tot - - 22239 M
P-tot - - 2117 M

Arla Foods AB, Kalmar

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 623000 M
NMVOC 12000 C - -
N-tot - - 28000 M
P-tot - - 14700 M
TOC - - 323000 M

Arla Foods AB, Vimmerby

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 272 M 410330 M
N-tot - - 55054 M
P-tot - - 5462 M

Arla Foods AB, Visby

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 106232 M
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 1058000 C - -
CO2 totalt 1058000 C - -
NOx 716 C - -
P-tot - - 1701 M

Arla Foods, Linköping

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 521536 M
N-tot - - 31686 M
P-tot - - 4306 M

Arla mejeri

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 261549 M
N-tot - - 12970 M
P-tot - - 2937 M

Arlövs sockerbruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cl-tot - - 170247 M
NOx 5580 M - -
N-tot - - 2252 M
P-tot - - 14 M
TOC - - 322426 M

ARSTA ENERGICENTRAL

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NOx 20946 M - -
SO2 13105 C - -
Stoft 2661 C - -

ARV NYKVARNSVERKET

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 0 M -
BOD7 - 85026 M -
Cd - 0,1 M -
COD-Cr - 416729 M -
Cr - 2,8 M -
Cu - 59 M -
DCE - 0 M -
DCM - 0 M -
DEHP - 0 M -
F-tot - 3110 M -
Hg - 0,2 M -
Kloroform - 0 M -
NH4-N - 47002 M -
Ni - 25 M -
N-tot - 115004 M -
Pb - 1,6 M -
P-tot - 2600 M -
TCB - 0 M -
TCM - 0 M -
TOC - 166012 M -
VCM - 0 M -
Zn - 209 M -

ARV Slottshagen

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 9,4 M -
BOD7 - 75300 M -
Cd - 0,58 M -
COD-Cr - 516000 M -
Cr - 8,8 M -
Cu - 296 M -
Hg - 0,08 M -
NH4-N - 46400 M -
Ni - 60 M -
N-tot - 112000 M -
Pb - 5,5 M -
P-tot - 3450 M -
TOC - 172000 M -
Zn - 248 M -

Arvika Gjuteri AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Etylbensen 561,3 M - -
NMVOC 1134 E - -
Pb 6,07 E - -
Xylener 2646,2 M - -
Zn 108,9 E - -

ASTRAZENECA GÄRTUNA

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
HFC 100 C - -
NH3 1525 C - -
NMVOC 32115 C - -

ASTRAZENECA SNÄCKVIKEN

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
HFC 99 C - -
NH3 1225 C - -
NMVOC 34303 C - -
Toluen 272 C - -

Atleverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CH4 1446190 C - -
COD-Cr - 11712 C -
NH3 2200 M - -
N-tot - 1295 M -

Atria Chark & Deli AB, Sköllersta

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 81800 M
NOx 11074 C - -
P-tot - - 1378 M

Atria Supply AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NOx 909 C - -

Atria Sverige AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 54700 C - -

Atria Sverige AB, slakteridelen

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 62118 M
N-tot - - 11873 M
P-tot - - 383 M

Automotive Components Floby AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 872 C - -

Avfallsförbränning Avesta (Källhagsverket)

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
DX-ITEQ 0,000001184 C - -
Hg 0,072861475 C - -
NOx 59902 M - -

Avfallsförbränning i Mora

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NOx 12181 E - -
SO2 1305 E - -
Stoft 284 E - -

Axel Christiernsson AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Zn - 6,4 M 0,07 M

Baljered

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5846 C - -

Ball Beverage Packaging Fosie AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
F-tot - - 936 M
NMVOC 53700 M - -

Ballingslöv AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 12530 E - -
NOx 6900 E - -

Barnamossens AFA

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 0,018 M -
Cd - 0,001 M -
Cl-tot - 1013 M -
CN-tot - 0,007 M -
Cr - 0,012 M -
Cu - 0,288 M -
Fenoler - 0,165 M -
Hg - 0,001 M -
NH4-N - 41 M -
Ni - 0,018 M -
N-tot - 201 M -
Pb - 0,045 M -
P-tot - 11 M -
Zn - 1 M -

Befesa ScanDust AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 0,066 M -
Cd - 0,041 M -
CN-tot - 0,52 C -
Cr - 0,442 M -
Cu - 1,48 M -
F-tot - 239,6 M -
HCN 2,58 C - -
Hg 0,16 C 0,022 M -
Ni - 1,48 M -
NOx 32200 M - -
N-tot - 414,8 M -
Pb - 0,027 M -
PM10 100,7 C - -
Zn 7,99 C 3,34 M -

Beleverket i Hässleholm

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,11733724 C - -
Cd 0,0683 C - 0,0014 C
CH4 428 M - -
Cl2,oorg-HCl 2077 M - -
CO (kolmonoxid) 16260,95 C - -
CO2 biogent 40480512 C - -
CO2 fossilt 21682070 C - -
CO2 totalt 62162582 C - -
Cr 5,78 C - 0,0175 C
Cu 2,1 C - 0,1236 C
DX-ITEQ 0,00000003853 C - -
F2,oorg-HF 12,78 C - -
Fenoler - 0,22 C -
Hg 0,091 C - 0,0036 C
N2O 326 C - -
NH3 2821 M - -
Ni 7,36 C - 0,0098 C
NOx 45671,53 C - -
Pb 0,81 C - 0,0251 C
SO2 10168,94 C - -
Stoft 456,002 C - -
Zn - - 0,6294 C

Bengt Lundin AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 156200 C - -

Bengtsson Lantbruks AB, Roland

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4860 C - -

Bergsättersverken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 143 C - -
CO2 totalt 143 C - -
NOx 28654 C - -
SO2 139,1 C - -
Stoft 785,5 C - -

Bertilssons kycklingstall

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 1820 C - -

Betåkers svinproduktion

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2871 C - -

Bie kycklingfarm

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2485 C - -

BillerudKorsnäs Karlsborgs AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 41022 M -
As 7,7 C 1,9 M -
BOD7 - 682080 M -
Cd 5 C 8,5 M -
CH4 18420 C - -
CO (kolmonoxid) 2122753 M - -
CO2 biogent 903247000 C - -
CO2 fossilt 5564000 C - -
CO2 totalt 908811000 C - -
COD-Cr - 6391810 C -
Cr - 39 M -
Cu 31 C 57 M -
HFC 3,1 M - -
Hg 0,9 C 0 M -
N2O 16868 C - -
NH3 99758 C - -
Ni 29 C 26 M -
NMVOC 548380 C - -
NOx 459547 M - -
N-tot - 92425 M -
PAH 1,5 C - -
Pb 31 C 2,4 M -
PM10 223333 E - -
P-tot - 11597 M -
SO2 17525 M - -
Stoft 223333 M - -
TOC - 2283330 M -
Zn 152 C 1122 M -

BillerudKorsnäs Rockhammar AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,03 M 1,5 M -
BOD7 - 48014 M -
Cd 0,015 M 0,073 M -
CH4 942 C - -
CO2 biogent 18082000 C - -
CO2 fossilt 395160 C - -
CO2 totalt 18477160 C - -
COD-Cr - 1026182 M -
Cr 0,497 M 17,1 M -
Cu 0,498 M 5,7 M -
DX-ITEQ 0,000004 C - -
Hg 0,0001 M 0,1 M -
N2O 209 C - -
NH3 601 C - -
Ni 0,207 M 13,3 M -
NMVOC 3767 C - -
NOx 6725 C - -
N-tot - 17039 M -
PAH 0,1 C - -
Pb 0,064 M 1,1 M -
P-tot - 174 M -
SO2 183 M - -
Stoft 10036 M - -
TOC - 341332 M -
Zn 2,5 M 153,4 M -

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Frövi

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 1063 M -
As 0,12 M 10 M -
Cd 0,26 M 5,8 M -
CH4 23068 C - -
CO (kolmonoxid) 1009866 M - -
CO2 biogent 678737650 C - -
CO2 fossilt 13576852 C - -
CO2 totalt 692314502 C - -
Cr 1,3 M 15 M -
Cu 0,7 M 25 M -
DX-ITEQ 0,000068 C - -
HFC 17,75 M - -
Hg 0,003 M 0,65 M -
N2O 11234 C - -
NH3 9418 C - -
Ni 0,27 M 29 M -
NMVOC 82967 C - -
NOx 426251 C - -
N-tot - 29463 M -
PAH 1,5 C - -
Pb 0,8 M 31 M -
PM10 74492 C - -
P-tot - 2046 M -
SO2 89296 M - -
Stoft 85583 M - -
TOC - 640500 M -
Zn 8 M 995 M -

BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka Bruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 22100 M -
As 8,3 C 18 C -
Cd 5,5 C 26 C -
Cl2,oorg-HCl 8800 M - -
Cl-tot - 1800000 C -
CO (kolmonoxid) 485600 M - -
CO2 biogent 1009000000 C - -
CO2 fossilt 16342000 C - -
CO2 totalt 1025342000 C - -
Cr 13,8 C 22 C -
Cu 35,9 C 17 C -
DX-ITEQ 0,000007 M - -
Hg 1,01 C 0,44 C -
N2O 19200 C - -
NH3 109000 C - -
Ni 32,6 C 18 C -
NMVOC 695000 C - -
NOx 559000 M - -
N-tot - 40200 M -
Pb 35,9 C 24 C -
PM10 52100 E - -
P-tot - 4000 M -
SO2 37400 M - -
Stoft 52100 M - -
TOC - 1940000 M -
Zn 183 C 920 C -

Bim Kemi Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 1043500 C - -
CO2 totalt 1043500 C - -
NOx 627 C - -
Stoft 85 C - -
TOC - - 0 M

BI-QEM AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 2888 M
CO (kolmonoxid) 961 M - -
CO2 biogent 0 M - -
CO2 fossilt 430713 M - -
CO2 totalt 430713 M - -
HFC 0 M - -
NH3 937 M - -
NMVOC 3209 M - -
NOx 3061 M - -
N-tot - - 6750 M
TOC - - 6266 M
Zn - - 5,25 M

BI-QEM Resins AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 40910 C
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 118688 C - -
CO2 totalt 118688 C - -
Fenoler 173 C - 13009 C
TOC - - 28637 M
Zn - - 1,93 C

Bitus

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
HFC 11,1 M - -
NMVOC 0,036 C - -
NOx 1189 C - -
Stoft 0,0045 C - -

Björkdalsgruvan

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 5,7 C -
NOx 82889 C - -

Björkhems gris AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 13320 C - -

Björklidens Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 9700 C - -

Björksätra Kraftvärmeverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO (kolmonoxid) 52947,9 M - -
CO2 biogent 64589270 M - -
CO2 fossilt 33006980 C - -
CO2 totalt 97596250 C - -
NOx 51448 M - -
SO2 42098 M - -
Stoft 152,2 M - -

Björkviks Ägg AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5186 C - -

Björneborgs järnverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 2,3 C -
Cd 0,086 C 0,08 C -
Cr 12,46 C 32,5 C -
Cu 2,81 C 21,1 C -
DX-ITEQ 0,00000265 C - -
Hg 0,0331 C 0,24 C -
NOx 30150 C - -
Pb 6,81 C 11,5 C -
Zn 352,8 C 43,2 C -

Björnhyttans Avfallsanläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - - 0,04 M
BOD7 - - 113,49 M
Cd - - 0,0022 M
Cl-tot - - 2936,19 M
Cr - - 0,049 M
Cu - - 0,219 M
F-tot - - 6,33 M
Hg - - 0 E
NH4-N - - 631,21 M
Ni - - 0,3 M
N-tot - - 1104,32 M
Pb - - 0,02 M
PO4-P - - 1,9 M
P-tot - - 6,33 M
TOC - - 1139,89 M
Zn - - 1,41 M

Björnsnäs

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 21600 C - -

Björsgård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5674 C - -

Björshults avfallsanläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CH4 133400 C - -
N-tot - - 7605 M
P-tot - - 64 M

Blackstaby Grisfarm

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 7500 C - -

Blenta AB Ilstorp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4811 C - -

Blenta AB, Gruvbjär

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2726 C - -

Blenta AB, Stendala

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4257 C - -

Blenta AB, Stenvred

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4698 C - -

Blenta AB, Ågerup

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 7587 C - -

Blåbergets avfallsanläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - - 1,97 M
BOD7 - - 2012 M
Cd - - 0,07 M
Cl-tot - - 107554 M
COD-Cr - - 42881 M
Cr - - 6,22 M
Cu - - 14,56 M
F-tot - - 1038 M
Hg - - 0,004 M
NH4-N - - 13234 M
Ni - - 5,99 M
N-tot - - 16372 M
Pb - - 1,34 M
P-tot - - 73,7 M
TOC - - 12005 M
Zn - - 21,02 M

Boarps Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5791 C - -

Boberg

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5570 C - -

Boda avfallsanläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
N-tot - - 10972 C

Bodens värmeverk, BEAB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 100807584 C - -
CO2 fossilt 60581320 C - -
CO2 totalt 161388904 C - -
DX-ITEQ 0,000016726 M - -
Hg 0,7 M - -
NH3 1375,6 M - -
NOx 102946 C - -

Bodycote Ytbehandling AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 0,04 M -
Ni - 0,62 M -
P-tot - 0,41 M -
Zn - 0,08 M -

Bohmans Hönseri

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5250 C - -

Bohus Biotech AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 1 M
COD-Cr - - 2 M
Kloroform 0,298 E - -

Boliden Bergsöe AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,54 M 0,234 M -
Cd 0,042 M 0,037 M -
CO2 biogent 4626 C - -
CO2 fossilt 39728221 C - -
CO2 totalt 39732847 C - -
COD-Cr - 462 M -
Cr 0,71 M 0,12 M -
Cu 10,31 M 0,613 M -
HFC 0 M - -
Hg 5,09 M 0,0012 M -
NOx 33400 M - -
Pb 7 M 0,622 M -
SO2 225400 M - -
Stoft 74,7 M - -
Zn 1,02 M 0,34 M -

Boliden Mineral AB - Aitikgruv

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 0,45 M -
BOD7 - 5701 M -
Cd - 0,094 M -
Cl-tot - 72451 M -
CO (kolmonoxid) 331300 C - -
CO2 biogent 0 E - -
CO2 fossilt 65532450 C - -
CO2 totalt 65532450 C - -
Cr - 0,092 M -
Cu - 3,4 M -
Hg - 0,0011 M -
NH4-N - 257 M -
Ni - 2,2 M -
NOx 21638 C - -
N-tot - 5969 M -
Pb - 0,021 M -
P-tot - 2,9 M -
TOC - 4546 M -
Zn - 26 M -

Boländeranläggningarna, Avfallsförbränningsanläggn

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3,36 M - -
Cd 0,53 M - -
CO2 biogent 212047240 C - -
CO2 fossilt 163331910 C - -
CO2 totalt 375379150 C - -
Cr 21,56 M - -
DX-ITEQ 0,000007 M - -
Hg 2,87 M - -
NH3 4942 M - -
Ni 17,74 M - -
NOx 148910 M - -
Pb 9,37 M - -

Boländeranläggningarna, Kraftvärmeverket o Bolandv

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Hg 0,261 M - -
NH3 2753 M - -
NOx 33364 M - -
SO2 3376 M - -
Stoft 2045 M - -

Bomhus Energi

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 223120608 C - -
CO2 fossilt 0 C - -
CO2 totalt 223120608 C - -
N2O 1207 M - -
NH3 3183 M - -
NOx 54589 M - -
SO2 115 M - -
Stoft 177 M - -

Borealis Krackeranl.

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 1148 M -
As - 16,7 M -
Bensen 7470 C 248 C -
BOD7 - 12473 M -
CO2 biogent 0 M - -
CO2 fossilt 305705640 M - -
CO2 totalt 305705640 M - -
Cu - 35 M -
Fenoler - 16,2 M -
NMVOC 333000 M - -
NOx 217000 M - -
P-tot - 1512 M -
SO2 49,2 M - -
Stoft 14357 M - -
Zn - 2142 M -

Borealis Polyetenfabriken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
HFC 65 E - -
NMVOC 235000 M - -
NOx 33043 M - -
P-tot - 639 M -
Zn - 179 M -

Brattåsverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 346 C - -
CO2 totalt 346 C - -
NOx 51 C - -
SO2 6 C - -
Stoft 3 C - -

Bravikens Pappersbruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 450 M -
As 1,2 M 4,8 M -
Cd 0,15 M 0,59 M -
CO2 biogent 142746000 C - -
CO2 fossilt 9137000 C - -
CO2 totalt 151883000 C - -
Cr 7,4 M 43 M -
Cu 2,5 M 15 M -
DX-ITEQ 0,000002 M - -
HFC 74 M - -
Hg 0,7 M 0,19 M -
NH3 8582 M - -
Ni 29 M 33 M -
NMVOC 537000 C - -
NOx 79375 M - -
N-tot - 55925 M -
Pb 3,2 M 11 M -
P-tot - 1991 M -
SO2 25062 M - -
Stoft 1124 M - -
TOC - 799123 M -
Zn 83 C 886 M -

Bredemads avfallsanläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
N-tot - - 7440 M

Bredviksberget avfallsupplag

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - - 5,1 C
P-tot - - 131 C

Brenntag Nordic AB ( fd. FH Tank Storage)

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 10900 C - -

BRISTAVERKET

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,927 C 0,025 C -
Cd 0,1697 C 0,00207 C -
CO (kolmonoxid) 22133 C - -
CO2 biogent 297716683,1 C - -
CO2 fossilt 81591388,25 M - -
CO2 totalt 379308071,35 C - -
Cr - 0,0373 C -
Cu - 0,051 C -
DX-ITEQ 0,000011809 C - -
F2,oorg-HF 3,14 C - -
Hg 2,069 C 0,01705 C -
N2O 8882 M - -
NH3 4312,9 C - -
NH4-N - 113,52 M -
Ni - 0,0249 C -
NOx 156784 C - -
Pb - 0,02 C -
SO2 1303,526 C - -
Stoft 1384,49 C - -
Zn - 0,4 C -

Broby

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 22800 E - -

Broby gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 704 C - -

Bromma Nygård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 12900 C - -

BROMMA RENINGSVERK

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Antracen - 0 E -
AOX - 0 E -
As - 11,9 M -
BOD7 - 77794 M -
BrDPE - 0 E -
Cd - 0,6 M -
CH4 84000 M - -
COD-Cr - 1620000 M -
Cr - 16,5 M -
Cu - 373 M -
DEHP - 0 E -
DX-ITEQ - 0 E -
Hg - 0,1 M -
Klorparaffin C10-13 - 0 E -
N2O 16000 M - -
NH4-N - 135979 M -
Ni - 185 M -
Nonylfenol - 0 E -
N-tot - 387912 M -
Oktylfenol-4 - 0 E -
PAH - 0 E -
PAH-BGP - 0 E -
PAH-FA - 0 E -
Pb - 11,9 M -
P-tot - 6100 M -
TOC - 490766 M -
Zn - 715 M -

Brändkläppens avfallsanläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - - 0,29 M
BOD7 - - 980 M
Cd - - 0,0077 M
Cl-tot - - 34100 M
Cr - - 0,28 M
Cu - - 2,7 M
Hg - - 0,0007 M
NH4-N - - 3500 M
Ni - - 1,4 M
N-tot - - 4100 M
Pb - - 0,27 M
P-tot - - 28 M
Zn - - 4,6 M

Bränteknuva fjäderfä

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2139 C - -

Bröms Hönsgård KB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 6392 C - -

Buggamåla gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2787 C - -

Byggelit Lit

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,13 C - -

Bålerud

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 1141 C - -

Bäckelundsverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
DX-ITEQ 0,00003447 M - -
NOx 81435,602 M - -
SO2 1207,505 M - -
Stoft 1997,323 M - -

Bäckgården, Skeby

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5552 C - -

Bäckhammars Bruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 4,86 C 3,48 C -
Cd 3,05 C 0,75 C -
CO2 biogent 507779000 C - -
CO2 fossilt 7042000 C - -
CO2 totalt 514821000 C - -
Cr - 21,49 C -
Cu 17,67 C 16,29 C -
DX-ITEQ 0,000001 C - -
Hg 0,53 C 0,06 C -
N2O 9325 C - -
NH3 63214 C - -
Ni 17,51 C - -
NMVOC 259764 C - -
NOx 262226 C - -
N-tot - 61793 M -
Pb 17,67 C 2,53 C -
PM10 128130 C - -
P-tot - 654 C -
TOC - 275703 M -
Zn 72,63 C 210,77 C -

Bälinge avfallsupplag

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - - 0,318 M
BOD7 - - 12772 M
Cd - - 0,0092 M
CH4 38176 C - -
Cl-tot - - 13878 M
Cr - - 0,467 M
Cu - - 0,523 M
Hg - - 0 M
NH4-N - - 7160 M
Ni - - 0,965 M
N-tot - - 8186 M
Pb - - 0,084 M
PCB - - 0 M
P-tot - - 170,2 M
TOC - - 5893 M
Zn - - 7,6 M

Bäretofta AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 13900 C - -

Bäretofta AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2933 C - -

Bökegård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2060 E - -

Cambrex Karlskoga AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cu - 9,3 M -
N2O 0 E - -
NH4-N - 70000 M -
Ni - 19,7 M -
NMVOC 54000 C - -
NOx 0 E - -
N-tot - 102000 M -
P-tot - 1310 M -
TOC - 82000 M -
Zn - 23,4 M -

Carlsborg hetv.centr (reserv)

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 90000 C - -
CO2 fossilt 0 C - -
CO2 totalt 90000 C - -
NOx 88 C - -
SO2 0,32 C - -
Stoft 0,91 C - -

Cejn AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr 0,126 M - -
Cu 0,067 M - -
Ni 0,138 M - -
Zn 0,42 M - -

Celanese Production Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 25598 M
CO (kolmonoxid) 18 M - -
CO2 biogent 0 M - -
CO2 fossilt 1841000 M - -
CO2 totalt 1841000 M - -
HFC 38 M - -
NH3 67 M - -
NMVOC 2632 M - -
NOx 933 M - -
SO2 3 M - -
TOC - - 17120 M

Cementa AB Skövdefabriken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,62 M - -
Cd 0,11 M - -
Cl2,oorg-HCl 919 M - -
CO (kolmonoxid) 513210 M - -
CO2 biogent 18376415 C - -
CO2 fossilt 440716058 C - -
CO2 totalt 459092473 C - -
Cr 2,02 M - -
Cu 30,78 M - -
DX-ITEQ 0,000005 M - -
Hg 3,88 M - -
NH3 36313 M - -
Ni 14,36 M - -
NOx 167480 M - -
Pb 3,73 M - -

Cementa AB, Slitefabriken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3,22 M - -
Cd 0,95 M - -
CO (kolmonoxid) 6753014 M - -
CO2 biogent 164368000 C - -
CO2 fossilt 1460095000 C - -
CO2 totalt 1624463000 C - -
Cr 36,47 M - -
Cu 196,18 M - -
DX-ITEQ 0,0000273 M - -
Hg 1,22 M - -
NH3 27077 M - -
Ni 163,56 M - -
NOx 1404456 M - -
Pb 39,62 M - -
SO2 189601 M - -
Zn 314,99 M - -

CEMENTA, Degerhamn

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0 C - -
Cd 0 C - -
CO (kolmonoxid) 0 M - -
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 0 C - -
CO2 totalt 0 C - -
DX-ITEQ 0 C - -
Hg 0 C - -
NH3 0 M - -
Ni 0 C - -
NOx 0 M - -
Pb 0 C - -
SO2 0 M - -
Stoft 1018 M - -

Centrala Avloppsreningsverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 11519 C -
Cd - 0,365 C -
COD-Cr - 198581 C -
Cr - 3,61 C -
Cu - 41,2 C -
Hg - 0,365 C -
NH4-N - 14945 C -
Ni - 15 C -
N-tot - 59705 C -
Pb - 1,82 C -
P-tot - 467 C -
Zn - 151 C -

Combi Wear Parts AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 14990 E - -

CRANE AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd - - 0,1 M
Cr - - 4,657 M
Cu - - 39,142 M
Hg - - 0,135 M
Ni - - 5,013 M
Pb - - 1,024 M
P-tot - - 1105 M
Zn - - 35 M

Crucell Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 902 M
N-tot - - 87 M
P-tot - - 50,7 M
TOC - - 627 M

Cytiva Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Alkylfenol och APE - - 5,4 M
BOD7 - - 160000 M
DCE 1197 C - -
NMVOC 102300 C - -
N-tot - - 18900 M
P-tot - - 4400 M
TOC - - 96000 M
Toluen 19800 C - -

Dahréntråd AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 7370 M - -

Dalby Hill

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 11865 C - -

Dalhem Dune

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 3021 C - -

Degermyran depon.anläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Antracen - 0,00733 C -
As - 0,171 C -
Bensen - 0,00861 C -
BOD7 - 220 C -
Cd - 0,00409 C -
Cl-tot - 8930 C -
CN-tot - 0,733 C -
COD-Cr - 7404 C -
Cr - 0,104 C -
Cu - 0,463 C -
DCE - 0,0367 C -
DEHP - 0,0733 C -
Fenoler - 0,147 C -
Hg - 0,000367 C -
Kloroform - 0,0733 C -
Naftalen - 0,00733 C -
NH4-N - 443 C -
Ni - 1,87 C -
Nonylfenol - 0,00733 C -
N-tot - 1162 C -
PAH - 0,0733 C -
PAH-BGP - 0,00733 C -
PAH-FA - 0,00733 C -
Pb - 0,0147 C -
PCB - 0,00147 C -
PER - 0,0733 C -
P-tot - 3,67 C -
TOC - 2879 C -
TRI - 0,0733 C -
Zn - 0,385 C -

Djupedsverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 1165 M - -
NOx 13457 M - -
SO2 384 M - -
Stoft 2557 C - -

Djurströms Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2849 C - -

Doggy AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 8518 M
COD-Cr - - 19810 M
N-tot - - 1621 M
P-tot - - 169 M

Domsjö Fabriker AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 27,9 M -
Cd 1,96 C 36,4 M -
CO2 biogent 530070000 C - -
CO2 fossilt 2786000 C - -
CO2 totalt 532856000 C - -
COD-Cr - 13593000 M -
Cr - 211,5 M -
Cu 19,6 C 180 M -
DX-ITEQ 0,000001 C - -
Hg 0,2 C 0,4 M -
NH3 41120 C - -
NH4-N - 42812 M -
Ni 9,8 C 231,84 M -
NMVOC 223226 C - -
NOx 553140 C - -
N-tot - 135379 M -
Pb - 278,5 M -
PM10 168228 C - -
PO4-P - 7742 M -
P-tot - 19031 M -
SO2 557608 C - -
Stoft 168228 C - -
Zn - 4305 M -

Dot AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cl2,oorg-HCl 252 C - -
Ni - 0,042 M -
Pb - 0,00066 M -
P-tot - 0,0489 M -
Stoft 207 C - -
Zn 56 C 0,164 M -

DOT AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Stoft 51 M - -

Dotetorps Ägg AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 3483 C - -

Dotetorps Ägg AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5856 C - -

Dow Sverige AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 8010 M
NMVOC 870 M - -
NOx 0 M - -
TOC - - 4875 M
Zn - - 2,02 M

Draken , Hetvattencentral

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO (kolmonoxid) 11905,67 M - -
NMVOC 2023,6 C - -
NOx 4310 M - -
SO2 1055,9 M - -
Stoft 38,1 M - -

Dufvas Lantbruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 1775 C - -

Duvbackens avloppsreningsverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Alkylfenol och APE - 0 M -
Antracen - 0,06 M -
AOX - 356 M -
As - 19,9 M -
Asbest - 0 M -
Bensen - 1,27 M -
BOD7 - 65758 M -
BrDPE - 0,08 M -
Cd - 0,6 M -
Cl-tot - 980027 M -
CN-tot - 32 M -
COD-Cr - 410988 M -
Cr - 3 M -
Cu - 83 M -
DCE - 3,2 M -
DCM - 13 M -
DEHP - 8,3 M -
DX-ITEQ - 0,00006 M -
Etylbensen - 0,64 M -
Fenoler - 32 M -
F-tot - 5142 M -
HCBD - 0,06 M -
Hexabrombifenyl - 0,01 M -
Hg - 0,6 M -
Isodrin - 0,06 M -
Kloroform - 1,91 M -
Klorparaffin C10-13 - 1,27 M -
Naftalen - 0,19 M -
NH4-N - 304043 M -
Ni - 20 M -
Nonylfenol - 3,2 M -
N-tot - 368321 M -
Oktylfenol-4 - 0,32 M -
PAH - 0,3 M -
PAH-BGP - 0,06 M -
PAH-FA - 0,06 M -
Pb - 3,2 M -
PCB - 0,02 M -
PER - 1,27 M -
P-tot - 3564 M -
Sn-org - 3,18 M -
TCB - 2,5 M -
TCM - 0,64 M -
TFTO - 0,01 M -
TOC - 177071 M -
Toluen - 1,27 M -
TRI - 0,64 M -
VCM - 6,36 M -
Xylener - 0,95 M -
Zn - 124 M -

Dåva kraftvärmeverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cd 0,07 M - -
CO2 biogent 258281700 C - -
CO2 fossilt 74361800 C - -
CO2 totalt 332643500 M - -
DX-ITEQ 0,0000025 M - -
Hg 0,4 M - -
NH3 486 M - -
NOx 74142 M - -
Pb 1 M - -
SO2 779 M - -
Stoft 1884 M - -

E.ON Värme Sverige AB, Hetvattencentralen

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NOx 563 C - -
SO2 638 C - -
Stoft 8,5 C - -

E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 254956000 C - -
CO2 fossilt 30034000 C - -
CO2 totalt 284990000 C - -
NH3 1020,2 M - -
NOx 36938 M - -
SO2 3638 C - -
Stoft 1134,1 M - -

Ebbetorp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 7832 C - -

Ecobränsle i Karlshamn AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 1280 C - -

Edet bruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 19781 M -
COD-Cr - 182743 M -
DX-ITEQ 0,000002 M - -
Hg 0,2 M - -
NH3 6011 M - -
NMVOC 11161 E - -
NOx 49473 M - -
N-tot - 10215 M -
P-tot - 244 M -
TOC - 59000 M -

Ekebackens Lantbruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5307 C - -

Ekeby Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5863 C - -

Ekengårds Jordbruksförvaltning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 3799 C - -

Ekengårds Jordbruksförvaltning AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2619 C - -

Ekenäs

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2583 C - -

Ekhof Säteri

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4143 C - -

Elgesta Förvaltning AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 8332 C - -

Elitfönster Produktion AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 2794 M - -

Elitfönster Produktion AB (fd Inwido)

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 18006 M - -

Ellinge Avloppsreningsverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Alkylfenol och APE - 23 M -
As - 2 M -
BOD7 - 18364 M -
Cd - 0,21 M -
COD-Cr - 146659 M -
Cr - 3,5 M -
Cu - 24 M -
Hg - 0,19 M -
Kloroform 1,8 M - -
NH4-N - 7464 M -
Ni - 11 M -
N-tot - 23148 M -
Pb - 0 M -
P-tot - 726 M -
TOC - 44803 M -
Zn - 107 M -

Elmo Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 226 M -
Cr - 3,3 M -
NH4-N - 73 M -
NMVOC 2430 C - -
N-tot - 2701 M -
P-tot - 14,6 M -
TOC - 2774 M -

El-Yta Kem AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 0,13 M -
Cu - 0,17 M -
F-tot - 11,17 M -
Ni - 0,28 M -
P-tot - 0,3 M -
Zn - 2,36 M -

Energi- och miljöcenter Sobacken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 10 C 0,7 M
BOD7 - 39000 C 5060 M
Cd - 0,86 C 0,03 M
Cl-tot - - 127821 M
CO2 biogent 188110 C - -
CO2 fossilt 147 C - -
CO2 totalt 188257 C - -
COD-Cr - 463000 C -
Cr - 19 C 2,4 M
Cu - 107 C 22 M
DCE - 7,8 C -
DCM - 7,8 C -
Hg - 0,96 C -
NH3 2577 C - -
NH4-N - 45000 C -
Ni - 29 C 4,3 M
NOx 46410 C - -
N-tot - 102000 C 9320 M
Pb - 5,8 C 2,1 M
PER - 7,8 C -
P-tot - 1500 M 121 M
SO2 3525 C - -
Stoft 64 C - -
TCM - 7,8 C -
TOC - 154000 C -
Zn - 580 C 64 M

Envigas AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 18000 E - -
CO2 fossilt 0 E - -
CO2 totalt 18000 E - -

Ersbo hetvattencentral

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 275000 C - -
CO2 fossilt 0 C - -
CO2 totalt 275000 C - -
NOx 251 C - -
SO2 0,37 C - -
Stoft 6,54 C - -

Eskilsgård AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2781 C - -

Eskilstuna Avloppsreningsverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 23905 C -
Cd - 0,5 C -
COD-Cr - 619253 C -
Cr - 25 C -
Cu - 149 C -
Hg - 0,87 C -
NH4-N - 33002 C -
Ni - 78 C -
N-tot - 190128 C -
Pb - 10 C -
P-tot - 2259 C -
TOC - 199748 C -
Zn - 220 C -

Essentia Protein Solutions AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
COD-Cr - - 536000 M
HFC 94 M - -
NOx 804 C - -
N-tot - - 36000 M
P-tot - - 2161 M

Eurenco Bofors AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 124000 C - -
NOx 600 C - -
Pb 75 C - -

Europlating AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 0,25 M -
Cu - 0,325 M -
Ni - 0,182 M -
Sn-org - 0 M -
Zn - 0 M -

Everöd

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 11662 C - -

Expancel och Site gemensamma anläggningar:, Ångcentralen, Ha

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 3 M -
NMVOC 13921 M - -
NOx 7606 M - -
N-tot - 33200 M -
SO2 1444 C - -
TOC - 105100 M -

Fagersta Stainless AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 25,71 M -
F-tot - 1522,32 M -
Ni - 144,44 M -
NOx 28160 M - -
N-tot - 50521,3 M -

Falköpings avfallsupplag

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - - 0,13 M
Cd - - 0,0047 M
Cl-tot - - 13903 M
Cu - - 0,2 M
Hg - - 0,0004 M
NH4-N - - 3494 M
N-tot - - 3993 M
Pb - - 0,14 M
P-tot - - 9,1 M
TOC - - 2852 M
Zn - - 2,5 M

Falköpings Mejeri

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
N-tot - - 13578 M
P-tot - - 3030 M

Falla Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4437 C - -

FALU AVFALLSANLÄGGNING

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - - 0,14 M
BOD7 - - 944,6 M
Cd - - 0,011 M
Cl-tot - - 11453 M
Cr - - 0,292 M
Cu - - 0,51 M
F-tot - - 37,19 M
Hg - - 0,012 M
NH4-N - - 7261 M
Ni - - 1,02 M
N-tot - - 7793 M
Pb - - 0,06 M
P-tot - - 34,83 M
TOC - - 5136 M
Zn - - 7,29 M

FARSTA VÄRMEVERK

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 514000 C - -
CO2 totalt 514000 C - -
NOx 516 C - -
SO2 112 C - -
Stoft 16 C - -

Feralco Nordic AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cl2,oorg-HCl 120 C - -

FerroProtect i Göteborg AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CN-tot - 0,03 M -
Cr - 0,486 M -
Cu - 0,755 M -
Ni - 0,993 M -
NOx 0 M - -
PM10 0 M - -
SO2 0 M - -
Zn - 0,104 M -

Ferruform AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 64 M
COD-Cr - - 526 M
Cr - - 0,014 M
F-tot - - 36,1 M
Ni - - 0,118 M
NMVOC 4000 C - -
Pb - - 0,004 M
P-tot - - 0,44 M
Zn - - 0,079 M

Filborna Kraftvärmeverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 3,8 C - -
Cd 0,27 C - -
CO2 biogent 154867890 C - -
CO2 fossilt 93876010 C - -
CO2 totalt 248743900 C - -
Cr 13 C - -
Cu 17 C - -
DX-ITEQ 0,000003 C - -
Hg 1,1 C 0,105 M -
NH3 50 M - -
Ni 7 C - -
NOx 119622 M - -
Pb 17 C - -
SOx 3888 M - -
Stoft 841 M - -

Finspångs Värmeverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO (kolmonoxid) 16931 M - -
CO2 biogent 33558840 M - -
CO2 fossilt 11534270 M - -
CO2 totalt 45093110 M - -
Hg 2,53 M - -
NH3 9383 M - -
NOx 36598 M - -
SO2 23308 M - -

Fintlings Ytbehandlingsfabrik

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CN-tot - 0,05 M -
Cr - 0,39 M -
Cu - 0,15 M -
Ni - 0,74 M -
P-tot - 11,93 M -
Sn-org - 0,1 M -
Zn - 0,05 M -

Fiskeby bruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 1,5 M -
Cl2,oorg-HCl 1521,7 M - -
CO (kolmonoxid) 13054,4 M - -
CO2 biogent 50620432 C - -
CO2 fossilt 35192738 M - -
CO2 totalt 85813170 C - -
COD-Cr - 184830 M -
Cu - 29 M -
F2,oorg-HF 1,9 M - -
Hg 0,000007 M - -
N2O 1427,8 M - -
NH3 4516,3 M - -
NOx 49437,3 M - -
N-tot - 11199 M -
P-tot - 366 M -
SO2 16858,65 M - -
Stoft 99,67 M - -
TOC - 60401 M -
Zn - 26,9 M -

FITTJAVERKET

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO (kolmonoxid) 6144 M - -
CO2 biogent 17481230 C - -
CO2 fossilt 742080 C - -
CO2 totalt 18223310 C - -
NH3 442,29 M - -
NOx 10724 C - -
SO2 954,6 C - -
Stoft 624,52 C - -

Fjärrvärmecentral, Israel (FCI)

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 371330 C - -
CO2 fossilt 187440 C - -
CO2 totalt 558770 C - -
NOx 524 C - -
SO2 512 C - -
Stoft 6 C - -

Fjärrvärmeverket Hammargård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NOx 30706,9 M - -
SO2 767,4 C - -
Stoft 343,5 M - -

Flishults avfallsanläggning

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Antracen - - 0,0004 M
As - 0,0295 M 0,244 M
Bensen - 0,000641 M -
BOD7 - - 1145 M
Cd - 0,00052 M 0,00193 M
Cl-tot - 797 M 38677 M
Cr - 0,0193 M 0,144 M
Cu - 0,0771 M 0,819 M
Fenoler - - 0,18 M
Hg - 0,0000641 M 0,00072 M
Naftalen - - 0,0053 M
NH4-N - 0,7 M -
Ni - 0,0465 M 0,88 M
N-tot - 43,2 M 4406 M
PAH - 0,000128 M 0,0094 M
PAH-BGP - - 0,0021 M
PAH-FA - - 0,0056 M
Pb - 0,0106 M 0,044 M
PCB - 0,0000135 M 0,0001 M
P-tot - 1,284 M -
TOC - 152,5 M 4868 M
TRI - 0,00032 M -
Zn - 0,0455 M 1,943 M

Floagårds Ägg AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 7972 C - -

Flowcrete Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
TOC - - 116 C

Flättorp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5161 C - -

FM Mattsson, Södra fabriken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 0,33 M -
Cu 23 E 0,91 M -
Ni - 0,38 M -
Zn 29 E 0,46 M -

Foodhills AB, Bjuv

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - 400 C -
HFC 68,61 M - -
NOx 347 E - -
N-tot - 2026 M -
P-tot - 29 M -

Forkesta - Froby

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 8868 C - -

Formalinfabrikerna

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 5183 M
CO (kolmonoxid) 0 M - -
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 0 C - -
CO2 totalt 0 C - -
HFC 0 M - -
NMVOC 20790 M - -
NOx 0 M - -
TOC - - 4086 M

Fors Säteri

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 7546 C - -

Fortum TC Sundsvall

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 0,005 M -
Cd - 0,0032 M -
Cr - 0,0033 M -
Cu - 0,054 M -
Hg - 0,0005 M -
NH4-N - 1,03 M -
Ni - 0,99 M -
PAH - 0,0007 M -
Pb - 0,009 M -
PCB - 0,0003 M -
P-tot - 0,07 M -
TOC - 30,9 M -
Zn - 0,25 M -

Fortum Waste Solutions AB, Norrtorp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As 0,19 M - -
Cd 0,05 M 0,24 M -
CN-tot - 1,6 M -
CO2 biogent 23176000 E - -
CO2 fossilt 112912000 E - -
CO2 totalt 136088000 M - -
Cr - 0,3 M -
Cu 4,27 M 6,5 M -
DX-ITEQ 0,00003306 M - -
Hg 2,1 M 0,05 M -
Ni - 21,03 M -
NOx 75733 M - -
Pb 8,1 M 1,11 M -
SO2 1355 M - -
TOC - 3794 M -
Zn - 10,07 M -

FOV Fabrics AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 11852 M
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 629000 C - -
CO2 totalt 629000 C - -
Cr - - 8,1 M
Cu - - 4,1 M
Nonylfenol - - 0,06 M
NOx 409 C - -
N-tot - - 313 M
P-tot - - 272 M
SO2 53 C - -
TOC - - 10485 M
Zn - - 2,5 M

Freonåtervinningen

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CFC 1097 C - -
CO2 fossilt 492935 M - -
NOx 996 M - -
SO2 0,07 C - -

FRESENIUS KABI, BRUNNAFABRIKEN

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 65307 M - -
P-tot - - 350 M
TOC - - 58078 M

Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
P-tot - 135,3 M -
TOC - 27365 M -

Fritidsfokus Svenstavik

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 0,38 M -
Zn - 0,54 M -

Frutorps Avfallsupplag

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 0,03 M -
BOD7 - 35,3 M -
Cd - 0,0012 M -
Cr - 0,023 M -
NH4-N - 91,8 M -
Ni - 0,14 M -
N-tot - 178 M -
Pb - 0,0059 M -
P-tot - 1,8 M -
TOC - 1215 M -
Zn - 0,099 M -

Fröslunda

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 3843 C - -

Furulunds Jordbruk A

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 6832 C - -

Fyrtorp (Valla)

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 3893 C - -

FÅGELMYRA AVFALLSANLÄGGNING

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
N-tot - - 6405 M
P-tot - - 230 M

G&M Envases Universales Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 3433 M - -

GAAB, Forsbacka, Valbo Västbyggeby 6:10

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CH4 119000 E - -
N-tot - 768 M -

Gallac AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 7439 E - -
Xylener 2875 E - -

Gammalstorps Säteri

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4680 C - -

Garpenbergsgruvan

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
As - 9 C -
N-tot - 15270 C -
Pb - 3 C -
Zn - 117 C -

Gasturbin Karlshamn

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 302864 C - -
CO2 totalt 302864 C - -
NOx 682 M - -
SO2 87 M - -
Stoft 8,5 M - -

Gasturbinanl., Öresundsverket

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO (kolmonoxid) 343 C - -
CO2 biogent 0 C - -
CO2 fossilt 538000 C - -
CO2 totalt 538000 C - -
NOx 918 C - -
SO2 170 C - -
Stoft 64 C - -

GASTURBINANLÄGGNING, BARSEBÄCK

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 M - -
CO2 fossilt 219000 M - -
CO2 totalt 219000 M - -
NOx 769 C - -
SO2 71 C - -
Stoft 33 C - -

Gasum AB, LNG-terminal

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 M - -
CO2 fossilt 1781000 M - -
CO2 totalt 1781000 M - -

Geberit Production AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cu - 23 C -
NOx 9500 C - -
Pb - 13 C -
Zn - 17 C -

Gelita Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
COD-Cr - 28516,05 M -
NH4-N - 3964,14 M -
NOx 11444 M - -
N-tot - 13386,61 M -
P-tot - 75,75 M -

Gelleråsens Gård

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 11115 E - -
N-tot - 48100 E -
P-tot - 3208 E -

Geneta panncentral

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO2 biogent 0 M - -
CO2 fossilt 0 M - -
CO2 totalt 0 M - -
NOx 0 C - -
SO2 0 C - -
Stoft 0 C - -

Gillorp

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 2329 C - -

Gimoverken

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
Cr - 0,16 M -
Ni - 0,61 M -
NMVOC 22900 E - -
P-tot - 2,3 E -

Gimranäs AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 218 C - -

GKN Aerospace Sweden AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NMVOC 3300 C - -
NOx 39116 C - -
PER 48 C - -

Gotlands Slagteri AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
BOD7 - - 20060 M
CO2 biogent 0 E - -
CO2 fossilt 78900 E - -
CO2 totalt 78900 E - -
N-tot - - 4400 M
P-tot - - 75 M

Granepig AB

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 5344 C - -

Granskärs kraftvärmeverk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
CO (kolmonoxid) 7651 M - -
CO2 biogent 61976957,5 C - -
CO2 fossilt 173264,3 C - -
CO2 totalt 62150221,8 C - -
NH3 871 M - -
NOx 21043 M - -
SO2 275,5 C - -
Stoft 682 M - -

Grevbäck Prästgården (Fd Sörb

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 6833 C - -

Gringelstad

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
NH3 4180 C - -

Gruvöns bruk

Ämne Utsläpp till luft (kg) Metod Utsläpp till vatten (kg) Metod Utsläpp till reningsverk (kg) Metod
AOX - 37128 M -
As 16 E 38 M -
Cd 10,2 E 33 M -
Cl-tot - 3640000 C -
CO (kolmonoxid) 863000 M - -
CO2 biogent 1279000000 C - -
CO2 fossilt 21955000 C - -
CO2 totalt 1300955000 C - -
COD-Cr - 7742300 C -
Cr 26 E 69 M -
Cu 67 E 221 M -
DX-ITEQ 0,000013 E - -
HFC 14,8 M - -
Hg 1,9 E 3,8</