Andra organiska ämnen

Andra organiska ämnen inkluderar många olika typer av ämnen med olika effekt på hälsa och miljö. Organiska ämnen som släpps ut till miljön kan vara ämnen som människan har tillverkat för en viss användning såväl som ämnen som bildas oavsiktligt i t.ex. förbränningsprocesser.

Läs under respektive ämne för att veta mer om effekterna på hälsa och miljö, källor och spridning av de olika ämnena samt vilka internationella överenskommelser och regleringar som finns.