Klorerade organiska ämnen

Klorerade organiska ämnen är ofta hälsoskadliga och miljöfarliga. På grund av att ämnena innehåller klor bryts de ofta inte ned snabbt i miljön och de kan ansamlas i människor och djur. Många klorerade organiska ämnen tillverkas av människan för deras egenskaper som t.ex. effektiva lösningsmedel. Andra ämnen bildas oavsiktligt vid t.ex. förbränningsprocesser.

Läs under respektive ämne för att veta mer om effekterna på hälsa och miljö, källor och spridning av de olika ämnena samt vilka regleringar som finns.